Зміни внесено рішенням від 26.01.2017 р. № 338/10.

Цим Положенням Аудиторська палата України встановлює єдині умови та порядок сертифікації аудиторів України. Дія цього Положення не поширюється на порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

Право на отримання сертифіката аудитора матимуть кандидати, які мають:

  1. повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра),

  2. необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права,

  3. досвід роботи не менше 3-х років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Це рішення набере чинності з 1 липня 2017 р.