Шановні члени ІСААР!

Повідомляємо, що відповідно п.4.6 Статуту Громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (далі – Спілка) Радою Спілки згідно протоколу засідання Ради № 27 від 30 серпня 2016 року прийнято рішення про скликання З’їзду Спілки, який є вищим органом управління Спілки, та визначено:

  1. Дата проведення чергового З’їзду Спілки - 03 листопада 2016 року, час початку проведення – 13:00, місце проведення - за місцезнаходження Виконавчої дирекції Спілки, а саме: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд.71, офіс 214.
  2. Норма представництва від дійсних членів Спілки: кожний дійсний член Спілки, який набув право членства не пізніше 01 жовтня 2016 року, є делегатом З’їзду Спілки. Дійсного члена Спілки – юридичну особу чи кваліфікованого члена Спілки на З’їзді Спілки представляє лише один делегат. Дійсний член Спілки – фізична особа може бути одночасно делегатом від свого імені та делегатом, який представляє дійсного члена Спілки – юридичну особу або кваліфікованого члена Спілки. При цьому така фізична особа на З’їзді Спілки при голосуванні має два голоси, оскільки вона уособлює двох делегатів.

Рада Спілки пропонує такий проект порядку денного З’їзду Спілки:

  1. Розгляд та затвердження Положенням про порядок організації та проведення З'їзду Спілки.
  2. Розгляд та затвердження змін та доповнень до Статуту Спілки з метою приведення Статуту у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.
  3. Заслуховування та затвердження звіту Президента Спілки про результати діяльності Спілки за попередній трьох річний період.
  4. Переобрання Президента Спілки, членів Ради Спілки та Ревізора Спілки.

 

Чекаємо всіх дійсних членів Спілки на черговому З’їзді Спілки та бажаємо плідної співпраці за для досягнення наших спільних професійних цілей!

 

З повагою,

Президент ГС «ІСПОА»            О. А. Кузуб