Головний бухгалтер і директор приступили до використання своїх обов'язків 01.04.2016 р. У травні 2016 р. відбулася перевірка за 2013-2015 р., за результатами якої нараховані штрафи і виникла чимала відповідальність за помилки в обліку. Хто має бути притягнутий до відповідальності (минулий чи сьогоднішній головний бухгалтер і директор)?

Як відомо, в Акті перевірки у п. 2.2 розділу 2 “Загальну положення” зазначається наступне:

«У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТзОВ «....» були (є):

Директор: .......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з  __.__.20___р. (дата прийняття на посаду) до дня підписання акту перевірки (призначений на посаду директора згідно з протоколом зборів засновників ТзОВ „…..” за №___ від __.__.20___р.);

Головний бухгалтер: .......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з  __.__.20___р. (дата прийняття на посаду) до дня підписання акту перевірки (призначена на посаду згідно з наказом від  __.__.20___р. № ___).”

У разі, якщо за період, що перевіряється (2013-2015 роки, як це вказано у запитанні), були два керівники та два головних бухгалтери, то п. 2.2 розділу 2 “Загальну положення” Акту перевірки заповнюється з врахуванням періоду перебування на посаді попередніх керівника та головбуха та діючих на момент підписання Акту перевірки, а сам:

«У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТзОВ «....» були (є):

Директор: .......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з  __.__.20___р. (дата прийняття на посаду) до 01.04.2016 р. (звільнений з посади директора згідно з протоколом зборів засновників ТзОВ „…..” за №___ від __.__.20___р.). 

.......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з 01.04.2016 р. (дата прийняття на посаду) до дня підписання акту перевірки (призначений на посаду директора згідно з протоколом зборів засновників ТзОВ „…..” за №___ від __.__.20___р.). ;

Головний бухгалтер: .......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з  __.__.20___р. (дата прийняття на посаду) до 01.04.2016 р. (звільнена з посади згідно з наказом від  __.__.20___р. № ___). 

.......ПІБ...... (ДРФО ________), за період з 01.04.2016 р. (дата прийняття на посаду) до дня підписання акту перевірки (призначена на посаду згідно з наказом від  __.__.20___р. № ___).”

Загалом, головний бухгалтер відповідає за ведення обліку згідно з вимогами законодавства, а за правильну організацію обліку відповідальність несе керівник установи (ч. 2 і 3 ст. 8 Закону про бухоблік). 

Свого часу, Мінпраці у листі від 02.11.2006 р. №309/13/133-06 нагадало, що службовими (тобто посадовими) особами, які постійно здійснюють функції представників влади, а також постійно обіймають на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, вважаються особи, перебування яких на посаді не обмежується певним строком (призначені на посаду на невизначений строк). А службовими особами, які тимчасово виконують такі функції, а також тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, є особи, перебування яких на посаді обмежується певним строком. Перебування службової особи на посаді (постійне або тимчасове) оформляється відповідним наказом. 

Отже,  керівник та головний бухгалтер є  посадовими особами та несуть відповідальність у відповідності до вимог ст. 130-136 Кодексу законів про працю як посадові особи, що виключає їх відповідальність за порушення, які вчинені ними до прийняття їх на відповідну посаду на підприємстві. Те ж саме стосується й адміністративної та кримінальної відповідальності за результатами проведеної фіскальними органами перевірки.

Джерело:«Дебет-Кредит»