Як зараз зазначають податківці в «ЗІР»,  відповідно до п. 16 розд. II Порядку № 435 відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.

Отже, сума самостійного визначеного у такому Звіті ЄСВ єдиного внеску фізсобами - підприємцями підлягає сплаті на загальних підставах та не підлягають скасуванню.   У разі несвоєчасної сплати самостійно визначеного зобов’язання такі особи несуть відповідальність відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ.

Таким чином, підприємець має проблему, вирішення якої законодавчо не встановлене. Адже у розділі V «Виправлення помилок» Порядку № 435 немає спеціальних норм щодо виправлення помилок у Звіті щодо ЄСВ за формою додатку 5 до цього Порядку. І сама форма цього Звіту не містить таких видів як «скасовуюча» або «додаткова». 

Раніше податківці у «ЗІР» пропонували неофіційний шлях для вирішення цієї проблеми: «При допущенні помилки в таблицях 1-3 додатка 5 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску, фізособі – підприємцю, необхідно після проведеної звірки подати до контролюючих органів звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 звіту. При цьому, якщо звіт подається за декілька років одночасно, формується один титульний аркуш і окремо таблиця 3 додатка 6 за кожний рік».  Але зараз такої консультації серед чинних на сайті ДФСУ немає. 

Отже, підприємець може звернутися до ДПІ за місцем обліку із проханням відкоригувати дані раніше поданого ним звіту, але оскільки порядок такого коригування законодавчо не встановлений, податківці можуть йому в цьому відмовити.  

Автор:Бикова Ганна
Джерело:«Дебет-Кредит»