Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Тренінги за Програмою ICAEW з вивчення МСФЗ та підготовки до оцінювання знань

    Відповідно до ліцензійної угоди з Інститутом присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW) провайдер з навчання ТОВ «Академія професійного розвитку ICAAP» проводить тренінги з вивчення МСФЗ та підготовки до оцінювання знань з метою отримання міжнародного Сертифікату ICAEW з МСФЗ.

Мета проведення тренінгів

    Метою проведення тренінгів є надання можливості його учасникам поглибити свої знання та вміння з МСФЗ, краще зрозуміти принципи, концепції та вимоги МСФЗ до складання фінансової звітності, а також підготуватися до успішного оцінювання знань з метою отримання міжнародного Сертифікату ICAEW з МСФЗ.

Цільова аудиторія

   Цільовою аудиторією тренінгів є бухгалтери, аудитори, фахівці, які беруть участь у підготовці та використанні фінансової звітності за МСФЗ та яким необхідно розширити та оновити свої знання з МСФЗ, а також всі бажаючі отримати міжнародний Сертифікат ICAEW з МСФЗ, який визнаний Радою нагляду ОСНАД як такий, що підтверджує високий рівень знань з МСФЗ.

Програма тренінгів

   Тренінги проводяться згідно офіційної Програми ICAEW з вивчення МСФЗ та підготовки до оцінювання знань, яка надає всебічний огляд усіх діючих МСФЗ. Ця Програма складається з 10 розділів, які в свою чергу включають 35 модулів.

    Детальний зміст Програми ICAEW наведено тут

Навчальний план тренінгів

    Тривалість тренінгів з вивчення МСФЗ та підготовки до отримання Сертифікату ICAEW з МСФЗ становить 80 академічних годин. Структура занять, зміст кожного заняття, місце та час проведення визначається навчальними планами тренінгів.

    Проведення тренінгів та оцінювання знань здійснюється українською мовою.

    Навчальний план тренінгу з вивчення МСФЗ (4-ий сезон, 2022 рік) наведено тут

    Тренінги за Програмою ICAEW це:
• 80 академічних годин аудиторних занять та додаткове заняття для проведення "пробного" іспиту в кінці тренінгів;
• поєднання на кожному занятті вивчення теоретичних питань з розглядом рішень практичних завдань;
• постійний контроль знань шляхом перевірки домашніх завдань, проведення проміжного тестування за кожним розділом Програми та "пробного" іспиту в кінці тренінгів.

    На заняттях під час тренінгів використовуються такі навчальні матеріали:
• навчальні посібники, розроблені тренерами на підставі матеріалів, наданих ICAEW;
• збірник питань та завдань з екзаменів минулих років;
• методичні розробки та допоміжні матеріали.

   Базова вартість послуг за участь у тренінгах за Програмою ICAEW з вичення МСФЗ зазначається у інформаційних повідомленнях. У вартість послуг не включається вартість за участь в оцінюванні знань (іспиті).

   В 2022 році вартість за участь в іспиті становитиме 63 GBP (фунтів стерлінгів) і буде сплачуватися за місяць до дати проведення оцінювання (іспиту) в гривнях по валютному курсу гривні на дату формування рахунку-фактури.

    У вартість послуг за участь у тренінгах включається:
• комплект навчальних матеріалів;
• проведення "пробного" екзамену з наданням результатів його перевірки;
• кава-брейк.

  Тренінги проводять висококваліфіковані фахівці-практики, які є сертифікованими аудиторами, мають сертифікати (дипломи) CIMA, ACCA та багатолітній досвід викладання, є дійсними членами Інституту сертифікованих професіоналів обліку й аудиту (ICAAP) чи інших професійних організацій.