Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Президент ICAAP

 

Кузуб Олександр Анатолійович народився 26 серпня 1959 року на Полтавщині. В 1981 році закінчив Київський державний університет, а в 1986 році після закінчення аспірантури захистив дисертацію та отримав науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

В 1990 році почав працювати в приватному секторі, опанував бухгалтерську професію. В 1993 році після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» з’явилась можливість розпочати діяльність в сфері аудиту. В січні 1994 року він отримав сертифікат  аудитора (серії А №000157), а в травні 1994 року разом з однодумцями заснував ТОВ «Аудиторсько-консалтингова фірма «Аудит – АСК». Кузуб О.А. з моменту заснування по теперішній час є директором цієї аудиторської фірми.

З 1993  по 1996  рік він отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», закінчивши Національну академія управління. Постійне бажання навчатися та підвищувати свій професійний рівень є важливою рисою характеру Кузуба О.А. Саме це стало основою успішного навчання за Програмою підготовки викладачів в рамках проекту «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні», яка була організована та проведена в грудні 2001 року компанією IBTCI та Аудиторською палатою України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), після чого в квітні-травні 2002 року мало місце стажування в Шотландії за програмою «Стратегічна технічна підтримка діяльності викладачів („START”)» на базі Інституту дипломованих бухгалтерів Шотландії (ICAS, м.Едінбург) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Після стажування в Шотландії з червня 2002 року Кузуб О.А. одночасно з роботою в аудиторській фірмі активно працював за сумісництвом в Інформаційно-аналітичному та методичного центрі аудиту в Україні (ІАМЦАУ) «СТАТУС» при Аудиторській палаті України. Він безпосередньо приймав участь у організації та проведенні тренінг-семінарів для аудиторів з питань підготовки до сертифікації майбутніх аудиторів, постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

Поряд з тренінговою та викладацькою діяльністю в ряді провідних вищих навчальних закладів  та навчальних центрах м.Києва Кузуб О.А. продовжує постійно підвищувати свій професійний рівень. Так, в грудні 2004 року він успішно завершив програму підготовки та отримав Диплом АССА з Міжнародної фінансової звітності, сертифікацію за яким проводила уповноважена компанія ATC International. В жовтні 2009 року та лютому 2010 року він був учасником тренінг-семінару, який проводився Cambridge Resources International Inc. за підтримки Світового банку, за програмою «Оцінка інвестицій та аналіз ризиків».

Кузуб О.А. також здійснив значний внесок в започаткування та розвиток систем контролю якості аудиторських послуг для аудиторських фірм України. Він був в числі перших розробників нормативної бази для здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості Аудиторською палатою України. З грудня 2007 року по березень 2009 року в якості голови Комітету з контролю за аудиторською діяльністю при Аудиторській палаті України Кузуб О.А. розпочав перші кроки з впровадження в практику таких зовнішніх перевірок.

Одночасно з професійною діяльністю Кузуб Олександр Анатолійович активно приймає участь в громадському житті аудиторів. Так, з 1996 року по 2012 рік він обирався та був членом Правління Київського територіального відділення ВПГО «Спілка аудиторів України» (САУ), з 2003 року по 2013 рік був членом Ради САУ. З липня 2013 року по теперішній час він є президентом громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (ICAAP).

З березня 2012 року по вересень 2018 року Кузуб О.А. був членом Аудиторської палати України (АПУ) за квотою професійної спільноти. В АПУ він очолював Комісію зі стандартів та практики аудиторської діяльності, був членом Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів і Комісії з контролю якості та професійної етики. Останні два роки Кузуб О.А. займав посаду заступника Голови АПУ.

За свою професійну та громадську діяльність Кузуб Олександр Анатолійович був нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови за вагомий внесок у розвиток наукового забезпечення аудиту (листопад 2002 року), Подякою Міністерства фінансів України за значний внесок в удосконалення бухгалтерського обліку в Україні (липень 2004 року) та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (серпень 2007 року).