Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Президент ICAAP

 

Кузуб Олександр Анатолійович народився 26 серпня 1959 року на Полтавщині. В 1981 році закінчив Київський державний університет, а в 1986 році після закінчення аспірантури захистив дисертацію та отримав науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

В 1990 році почав працювати в приватному секторі, опанував бухгалтерську професію. В 1993 році після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» з’явилась можливість розпочати діяльність в сфері аудиту. В січні 1994 року він отримав сертифікат  аудитора (серії А №000157), а в травні 1994 року разом з однодумцями заснував ТОВ «Аудиторсько-консалтингова фірма «Аудит – АСК». Кузуб О.А. з моменту заснування по теперішній час є директором цієї аудиторської фірми.

З 1993  по 1996  рік він отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», закінчивши Національну академія управління. Постійне бажання навчатися та підвищувати свій професійний рівень є важливою рисою характеру Кузуба О.А. Саме це стало основою успішного навчання за Програмою підготовки викладачів в рамках проекту «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні», яка була організована та проведена в грудні 2001 року компанією IBTCI та Аудиторською палатою України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), після чого в квітні-травні 2002 року мало місце стажування в Шотландії за програмою «Стратегічна технічна підтримка діяльності викладачів („START”)» на базі Інституту дипломованих бухгалтерів Шотландії (ICAS, м.Едінбург) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Після стажування в Шотландії з червня 2002 року Кузуб О.А. одночасно з роботою в аудиторській фірмі активно працює за сумісництвом в Інформаційно-аналітичному та методичного центрі аудиту в Україні (ІАМЦАУ) «СТАТУС» при Аудиторській палаті України. Він безпосередньо приймає участь у організації та проведенні тренінг-семінарів для аудиторів з питань підготовки до сертифікації майбутніх аудиторів, постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

Поряд з тренінговою та викладацькою діяльністю в ряді провідних вищих навчальних закладів  та навчальних центрах м.Києва Кузуб О.А. продовжує постійно підвищувати свій професійний рівень. Так, в грудні 2004 року він успішно завершив програму підготовки та отримав Диплом АССА з Міжнародної фінансової звітності, сертифікацію за яким проводила уповноважена компанія ATC International. В жовтні 2009 року та лютому 2010 року він був учасником тренінг-семінару, який проводився Cambridge Resources International Inc. за підтримки Світового банку, за програмою «Оцінка інвестицій та аналіз ризиків».

Кузуб О.А. також здійснив значний внесок в започаткування та розвиток систем контролю якості аудиторських послуг для аудиторських фірм України. Він був в числі перших розробників нормативної бази для здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості Аудиторською палатою України. З грудня 2007 року по березень 2009 року в якості голови Комітету з контролю за аудиторською діяльністю при Аудиторській палаті України Кузуб О.А. розпочав перші кроки з впровадження в практику таких зовнішніх перевірок.

Одночасно з професійною діяльністю Кузуб Олександр Анатолійович активно приймає участь в громадському житті аудиторів. Так, з 1996 року по 2012 рік він обирався та був членом Правління Київського територіального відділення ВПГО «Спілка аудиторів України» (САУ), з 2003 року по 2013 рік був членом Ради САУ. З березня 2012 року Кузуб О.А. на З’їзді аудиторів України був обраний в члени Аудиторської палати України. На сьогодні, він є президентом громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (ICAAP).

За свою професійну та громадську діяльність Кузуб Олександр Анатолійович був нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови за вагомий внесок у розвиток наукового забезпечення аудиту (листопад 2002 року), Подякою Міністерства фінансів України за значний внесок в удосконалення бухгалтерського обліку в Україні (липень 2004 року) та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (серпень 2007 року).