Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Відокремлені підрозділи

Основу ICAAP складають відокремлені підрозділи, які формуються за ініціативою членів ICAAP з врахуванням їх професійних інтересів та місця проживання (місцезнаходження).

Відокремлені підрозділи можуть створюватися як секції, групи за напрямками професійної діяльності, клуби за професійними інтересами, експертні ради, міжвідомчі комісії, територіальні відділення тощо. За рішенням Ради ICAAP відокремлені підрозділи можуть діяти відповідно до положень, регламентів та інших внутрішніх документів, що затверджуються Радою ICAAP. Рішення про утворення та затвердження рішення зборів відокремленого підрозділу про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймає Рада ICAAP.

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і легалізують свою діяльність відповідно до вимог законодавства.

Відокремлені підрозділи в межах своїх повноважень:

1.Організують та здійснюють виконання рішень керівних органів ICAAP та своїх власних.

2.Формують тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя.

3.Співпрацюють з відповідного рівня громадськими об’єднаннями або їх відокремленими підрозділами, профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

4.Пропонують своїх активістів до керівних органів ICAAP.