Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Комітети ICAAP

З метою реалізації напрямів діяльності ICAAP із числа дійсних та кваліфікованих членів ICAAP формуються Комітети ICAAP.

З’їзд членів ICAAP формує та визначає персональний склад Комітету з питань професійної етики та Дисциплінарного комітету, а також затверджує перелік інших Комітетів ICAAP. Комітет з питань професійної етики та Дисциплінарний комітет утворюються строком на 3 (три) роки та діють відповідно до положень, затверджених З’їздом членів ICAAP.

Радою ICAAP в обов’язковому порядку створюються наступні Комітети:

  • Комітет з питань членства;
  • Комітет зі стандартів та практики професійної діяльності;
  • Комітет з контролю якості професійних послуг;
  • Комітет з сертифікації та постійного професійного розвитку;
  • Комітет з розвитку відокремлених підрозділів.

Рада ICAAP може створювати і інші Комітети ICAAP відповідно до переліку Комітетів ICAAP, затверджених З’їздом членів ICAAP.

Комітети ICAAP діють на постійній або тимчасовій основі на підставі відповідного положення про комітет, затвердженого Радою ICAAP. Відповідне положення про комітет визначає цілі створення Комітету ICAAP, його повноваження, кількісний склад, регламент роботи і порядок звітування. Персональний склад Комітету ICAAP та строк, на який створюється Комітет ICAAP, визначається під час прийняття рішення Радою ICAAP про його створення.

Статут - про Комітети