Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Напрямки діяльності

Впроваджуємо міжнародні стандарти

Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals (ICAAP, “Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту”) є громадською спілкою, яка на добровільних засадах об’єднує як фізичних, так і юридичних осіб, які здійснюють діяльність в сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Пріорітетним напрямком роботи ICAAP є практичне впровадження в Україні міжнародних професійних стандартів, насамперед, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту.

Сприяємо міжнародному визнанню

ICAAP працює в напрямку міжнародного визнання українських професіоналів обліку й аудиту, що буде не лише допомагати піднімати імідж професіоналів цієї справи, але й імідж України в цілому. ICAAP взаємодіє з міжнародними та національними професійними організаціями бугалтерів та аудиторів різних країн. Це робиться для підвищення професійного рівня членів ICAAP.

Здійснюємо сертифікацію та професійний розвиток

Фахівці ICAAP постійно розробляють програми добровільної професійної сертифікації для членів ICAAP з урахуванням трендів світової практики та вимог міжнародних стандартів. Досвідчені викладачі здійснюють підготовку членів ICAAP до сертифікації та проводять таку сертифікацію, яка враховує міжнародні стандарти та має багаторівневу систему. ICAAP реалізує систему постійного професійного розвитку своїх членів через проведення професійних тренінгів. ICAAP робить наголос на професійній освіті, роботі з спеціалістами, що вже мають університетську освіту, та на професійному розвитку практикуючих бухгалтерів й аудиторів. Без професійного розвитку жодний бухгалтер чи аудитор не може мати належну професійну компетентність.

Захищаємо інтереси

ICAAP представляє законні соціальні, економічні та професійні інтереси членів ICAAP у державних органах, органах місцевого самоврядування, захищає інтереси членів ICAAP в судах та у відносинах з державними регуляторами на ринках професійних послуг України.

Вдосконалюємо законодавство

Члени ICAAP постійно працюють над удосконаленням законодавства України в галузі бугалтерського обліку й аудиту, а також законодавства з регулювання фінансового та фондового ринків України.

Забезпечуємо професійне спілкування

ICAAP є тим майданчиком професійного спілкування, де досвідчені фахівці можуть ділитися своїми знаннями, своїм досвідом з тими, хто робить перші кроки в своїй професійній діяльності. Необхідність такого обміну досвідом, такого спілкування сьогодні є вкрай важливою.

Відчуваємо пульс часу

Фахівці ICAAP беруть участь в організації конференцій, семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей для бухгалтерів і аудиторів як в Україні, так і за кордоном.

Статут - про напрямки діяльності
Міжнародні стандарти починаються тут