Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Місія та цілі ICAAP

Сьогодні ринок капіталу є транснаціональним та глобальним. Брак довіри до фінансової інформації паралізує фінансові ринки та економіку в цілому. Це призводить до великих втрат учасників ринку і суспільства загалом.

Саме діяльність бухгалтерів та аудиторів, завдяки їх професіоналізму, досвіду та дотриманню етичних норм забезпечує встановлення та підтримку довіри до фінансових даних та до діяльності бізнесу на високому рівні.

В цих умовах місією ICAAP є сприяння розвитку бухгалтерської професії та підвищенню довіри до неї в Україні, що в свою чергу є запорукою зростання довіри у стосунках між господарюючими суб'єктами та задоволення економічних інтересів суспільства в цілому.

Для реалізації місії цілями діяльності ICAAP є:  

- сприяння розвитку бухгалтерського обліку й аудиту в Україні на основі впровадження міжнародних професійних стандартів, 

- досягнення міжнародного визнання українських професіоналів обліку й аудиту, 

- сприяння удосконаленню податкового законодавства, а також, 

- захист законних прав і інтересів членів ICAAP,

шляхом об'єднання зусиль професіоналів з обліку й аудиту.