Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Методики та інструменти для проф. діяльності

Члени ICAAP можуть скористатися широким набором розроблених методичних, навчальних, інформаційних матеріалів та програмних продуктів.

Серед них:

– зразки та шаблони угод з клієнтами, листів та супутніх документів;

– уніфіковані програми аудиту та схеми узгодження робочих документів;

– інструкції з проведення аудиту та шаблони робочих та підсумкових документів;

– програмне забезпечення для електронного документообігу та узгодження роботи аудиторських команд;

– навчальні та методичні посібники тощо.