Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Контроль якості професійних послуг

Стратегія бізнесу кожного члена ICAAP підпорядкована вимозі досягнення високої якості усіх професійних послуг.

Для забезпечення належної якості професійних послуг своїх членів ICAAP:

– розробляє уніфіковані програми аудиту та єдині для членів ICAAP технічні стандарти;

– забезпечує початкову професійну освіту та неперервний професійний розвиток;

– забезпечує дотримання високих етичних вимог своїми членами;

– розробляє навчальні та методичні посібники;

– запроваджує систему моніторингу для забезпечення дотримання технічних та етичних стандартів професії.