Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Конференція Аудиторської палати України

Президент ІСААР Кузуб Олександр Анатолійович  24 січня 2019 року, відвідав Конференцію  на тему: «Роль та відповідальність аудиторів, що проводять обов’язковий аудит регуляторної МСФЗ звітності ССІ в Україні та стан реформи аудиторської діяльності в Україні» 

Метою Конференції було розповсюдження інформації аудиторам ССІ про:
–  Регуляторну звітність ССІ – Регуляторна звітність ССІ на основі використання українського електронного XBRL формату та роль аудиторів, що проводять обов’язковий аудит фінансової звітності ССІ.
–   Нові перевірки ОСНАД аудиторів ССІ.

Конференція, проведення якої координувалося з Аудиторською палатою України, була спрямована на надання інформації про нові вимоги до регуляторної  звітності для підприємств, що становлять суспільний інтерес (ССІ) та інформації про майбутні плани нового Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю України щодо регулювання аудиторської професії в Україні.

Серед  доповідачів  конференції  були  представники:  Верховної Ради України,  Представництва  ЄС в Україні, Міністерства фінансів України, Національного  банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю України та Аудиторської палати України.

Що таке МСФЗ?
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це стандарти бухгалтерського обліку, розроблені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB), які стають глобальним стандартом для підготовки та звітування фінансової звітності публічних компаній. Стандарти МСФЗ - це правила, яких повинні дотримуватися бухгалтери у веденні фінансових рахунків, тому вони є порівнянними, зрозумілими, надійними та актуальними для внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової інформації. Стандарти МСФЗ є наслідком зростання міжнародної торгівлі та володіння акціями, і вони поступово замінюють багато різних національних стандартів бухгалтерського обліку. Приблизно 120 країн та юрисдикцій, що звітують, дозволяють чи вимагають застосування МСФЗ для внутрішніх лістингових компаній, цінні папери яких допущені до біржових торгів, причому за інформацією IASB приблизно 90 з цих країн вже повністю відповідають МСФЗ.


Що таке XBRL?
XBRL є відкритим міжнародним стандартом для електронної бізнес звітності, яка використовується в усьому світі. Коротко кажучи, XBRL надає мову (тобто таксономію), в якій терміни звітності можуть бути авторитетно визначені. Потім терміни можуть використовуватися для єдиного представлення змісту фінансових звітів або інших видів звітів з відповідності або бізнес-звітів. XBRL сприяє швидкому, точному та електронному переміщенню звітних даних між організаціями.
XBRL - це технологія позначення даних для ідентифікації та опису інформації в фінансових звітах компанії. Дані читаються технікою і можуть бути переглянуті, завантажені в електронні таблиці і реорганізовані для аналітичних цілей. Фінансові аналітики використовують XBRL для швидкого аналізу фінансової звітності компанії та порівняння її з даними, наданими іншими компаніями, а також для аналізу тенденцій у галузі та інших показників, а також для оновлення фінансових моделей. Регулятори (в тому числі Комісія з цінних паперів) використовують XBRL, крім інших цілей, для пошуку статистичних аномалій, які можуть вказувати на запитання щодо практики обліку компанії.


Що таке МСФЗ [XBRL] таксономія?
МСФЗ таксономія відображає вимоги до подання та розкриття за МСФЗ стандартами. Таксономія визначає терміни для конкретних тегів, які будуть використовуватися для окремих елементів даних, які включають атрибути та взаємозв'язки. МСФЗ таксономія також включає елементи з супровідних матеріалів до МСФЗ стандартів, таких як керівництво із впровадження та ілюстративні приклади. Крім того, таксономія містить елементи розкриття інформації, які спеціально не виманаються за МСФЗ стандартами, але зазвичай звітуються на практиці.