Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

31 жовтня 2019 року черговий З’їзд Громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту»

 Членам Громадської спілки «Інститут сертифікованих

професіоналів обліку й аудиту» (Спілка, ICAAP)

Шановні члени ICAAP!

Інформуємо Вас, що відповідно до пункту 4.6 статті 4 Статуту ICAAP Рада Спілки на своєму засіданні 27 серпня 2019 року прийняла рішення скликати черговий З’їзд Спілки 31 жовтня 2019 року, при цьому визначивши згідно Статуту:

  • час початку проведення З’їзд Спілки – 13:00;
  • місце проведення З’їзд Спілки – 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 71, офіс 214;
  • норму представництва на З’їзді Спілки від дійсних членів Спілки – кожний дійсний член Спілки, який є членом Спілки станом на 01 жовтня 2019 року, є делегатом З’їзд Спілки. Дійсного члена Спілки – юридичну особу чи кваліфікованого члена Спілки на З’їзді Спілки представляє лише один делегат. Дійсний член Спілки – фізична особа може бути одночасно делегатом від свого імені та делегатом, який представляє дійсного члена Спілки – юридичну особу або кваліфікованого члена Спілки.

Рада Спілки своїм рішенням також сформувала Мандатну комісію у кількості 3 осіб, визначивши такий її персональний склад:

  • Горська Ірина Валеріївна;
  • Есаулова Інна Вікторівна;
  • Маслова Ольга Юріївна.

Рада Спілки пропонує наступний проект порядку денного З’їзд Спілки:

  1. Заслуховування та затвердження звіту Президента Спілки про результати діяльності Спілки за попередній трьох річний період.
  2. Визначення основних напрямів діяльності Спілки на новий трьох річний період.
  3. Обрання Президента Спілки, членів Ради Спілки та Ревізора Спілки на новий трьох річний період.