Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Міжнародні стандарти аудиту видання 2016–2017 років: що нового?

Як відомо, Аудиторська палата України затвердила для обов’язкового застосування під час виконання завдань з 1 липня 2018 року як національні стандарти аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016–2017 років), перекладені на українську мову. Розглянемо, чим це видання відрізняється від попередніх і на що звернути увагу аудиторам, які працюватимуть за новими МСА.

Насамперед слід відзначити, що Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016–2017 років (далі – МСА-20162017, Стандарти) фактично завершують реформу, розпочату в 2010 році і спрямовану на підвищення цінності та зрозумілості звітів аудитора, а також повернення довіри громадськості до результатів аудиту. Саме тому основні зміни, внесені в МСА-2016–2017, стосуються підготовки звіту незалежного аудитора.

Як показує досвід, після внесення принципових змін до МСА настає певний період «затишшя». Коригування, що вносяться впродовж наступних кількох років, мають переважно косметичний характер. Саме тому МСА-2016–2017 щонайменше кілька років будуть основою роботи аудитора.

Важливо нагадати, що крім переглянутих МСА, аудитору доведеться добре засвоїти норми нового профільного Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит), що набуде чинності вже в жовтні нинішнього року, та вдосконаленого Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про бухоблік), яким ми керуємося від початку нинішнього року.

Новий Закон про аудит чіткіше прописує вимоги і процедури до виконання завдань з обов’язкового аудиту.

Повертаючись до МСА-2016–2017, слід наголосити, що в них були переглянуті такі стандарти:

  • МСА 250 «Розгляд законодавчих і нормативних актів під час аудиту фінансової звітності»;
  • МСА 800 «Особливі положення – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»;
  • МСА 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту»;
  • МСА 810 «Завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності». На них аудиторам потрібно звернути особливу увагу.