Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Звітність новоствореного платника податків: коли вперше подавати?

Положеннями пп. 137.4.2 ПКУ передбачено: «у разі, якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду».

При цьому річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році (пп. «а» п. 137.5 ПКУ).

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід'ємною частиною (п. 46.2 ПКУ).

Статтею 13 Закону про бухоблік визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати (див. зміни до Порядку №419, які ми проаналізували в ДК №31/2018 у цій статті). Перший звітний період для новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

Підприємства, що належать до малих або мікропідприємств, мають право подавати фінзвітність раз на рік. Докладніше про це також можна прочитати у вищезазначеній статті.

Мінфін у листі від 21.02.2017 р. №11130-02-2/4779 повідомляє, що новостворене підприємство, яке поставлено на облік контролюючим органом протягом року, повинно подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за період, який розпочинається з дати, на яку припадає початок обліку підприємства як платника податку, і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, в якому новостворене підприємство поставлено на облік, разом з фінансовою звітністю за цей же період.

Щодо подання іншої звітності зазначимо, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, у якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ПКУ). 

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ПДФО) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

У пп. «а» п. 202.1 ПКУ зазначено, що звітним (податковим) періодом з ПДВ є один календарний місяць, а у випадках, визначених у п. 202.2 ПКУ – календарний квартал. При цьому, якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, то першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Автор:Бондаренко Олена
Джерело:«Дебет-Кредит»