Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Звіти про управління та про платежі не є складовою фінзвітності: офіційна позиція ДФС

З’явилося загальне роз’яснення ДФС від 19.02.2019 р. №5491/7/99-99-15-02-01-17.

В ньому податківці зауважили, що відповідно до п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінансову звітність. 

Відповідно до п. 1 розділу ІІ П(С)БО 1, фінансова звітність складається з: Балансу (звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до фінансової звітності(форми №№ 1– 5).

Але ст. 11 Закону №996 встановлено: 

  1. порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, Звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»;
  2. Звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом.

Окремо податківці зупинилися на правилах подання підприємствами річної фінансової та іншої звітності. А саме:

  1. підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю Звіт про управління;
  2. річна фінансова звітність, Звіт про управління, Звіт про платежі на користь держави  повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ.

Це передбачено п. 2 Порядку №419.

На підставі вищенаведених норм виходить, що Звіт про управління та Звіт про платежі на користь держави не є складовими фінансової звітності. Вони тільки подаються разом з фінзвітністю. Тому обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з декларацією законодавством не визначено.