Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Зміни при відкритті та закритті рахунків клієнтам банку

Нацбанк пропонує внести зміни до порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків, які обумовлені виконанням вимог Законів України: 

  1. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що набрав чинності 28.04.2020 р.; 
  2. «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»;
  3. «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)»

При цьому пропонується: 

  1. надати право банкам відкривати рахунок клієнту, який не має рахунків в цьому банку, на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) документів під час віддаленого встановлення ділових відносин з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу;
  2. встановити вимоги до договорів, які укладаються між банком та клієнтом під час відкриття рахунків, зокрема дозволити фізичним особам підписувати договори цифровим власноручним підписом;
  3. детальніше прописати порядок закриття рахунків клієнтів банку.

Для цього підготовлено проект змін до Інструкції №492 (далі – проект). Поки що він на стадії обговорення, як написано у новині на сайті Нацбанку. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 17 травня 2020 року. Отже, затвердження документа та набрання чинності цими змінами планується не раніше цієї дати.

Розглянемо зміни, що стосуються відкриття та закриття рахунків клієнтів банків.

Відкриття рахунку в банку дистанційно

На даний момент умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом (п. 7 Інструкції №492). Зараз передбачено укладання договору банківського рахунку, договору банківського вкладу та договору рахунку умовного зберігання (ескроу) в письмовій формі (паперовій або електронній). Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Проектом пропонується змінити цей порядок і укладати вищезазначені договори між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом від 12.07.2001 р. №2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зокрема, це вимоги ст. 6, ст. 12, ст. 18 цього закону. 

Договір, який укладається банком з клієнтом – фізичною особою може бути підписаний фізичною особою цифровим власноручним підписом. Заява про відкриття поточного рахунку при цьому  не застосовується. Все це передбачено змінами до п. 7 Інструкції №492.

Цифровий власноручний підпис – це не те саме, що електронний цифровий підпис. Положення про застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України затверджено постановою НБУ від 13.12.2019 р. №151. Цифровий власноручний підпис – це власноручний підпис фізичної особи, створений на екрані електронного сенсорного пристрою та нерозривно пов'язаний з електронним документом, підписаним цим підписом. Такий сенсорний пристрій повинен знаходитися під контролем банку (див., зокрема, п. 18, п. 20 Положення №151).

При відкритті рахунку банк повинен здійснити верифікацію клієнта, якщо ділові відносини з ним ще не встановлені – це визначено ч. 4 ст. 11 Закону №361. Перелік інформації, яку банки  повинні будуть встановити при верифікації клієнта, наведено у ч. 8 ст. 11 Закону №361.

Змінами до п. 18 Інструкції №492 встановлюється, що банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком. Ідентифікація і верифікація клієнта – власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи/розпорядника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов’язковою під час відкриття рахунку, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами законодавства з питань фінансового моніторингу, за умови відсутності у банку підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.

Довіреність можна оформити прямо в банку

Відповідно до чинної редакції п. 9-2 Інструкції №492 видаткові операції за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. 

Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує. Крім цього, довіреність може складатися у банку і відповідно завірятися працівником банку. 

При цьому внесено доповнення, що зміст такої довіреності, яку засвідчує уповноважений працівник банку, визначається внутрішніми документами банку та може містити право довірених осіб відкривати/розпоряджатися/закривати рахунки клієнта у цьому банку.

Формування справи клієнта в банку

Проектом пропонується змінити редакцію п. 10 Інструкції №492. Згідно зі змінами банк формуватиме справу з юридичного оформлення рахунку із документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону про запобігання відмиванню доходів  та нормативки Нацбанку з питань фінмоніторингу.

Наразі поточною редакцією цього пункту передбачено лише подання документів клієнта та підтвердження повноважень його представників. Змінами ж пропонується банку збирати та зберігати інформацію про клієнта не тільки з його документів, а й з інших джерел.

Нацбанк повинен встановити вимоги з питань фінмоніторингу, яких повинні дотримуватися банки під час відкриття рахунків клієнтам. З урахуванням цих вимог банк має право відкрити рахунок клієнту, який не має рахунків в цьому банку на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) документів під час віддаленого встановлення ділових відносин (зміни до п. 11-1 Інструкції №492).

Закриття рахунків клієнтів

Внесено зміни і у порядок закриття рахунків клієнтів.

Зокрема, відповідно до нової редакції п. 145 Інструкції №492 банк закриває поточний рахунок юридичної особи-резидента, фізичної особи-підприємця (за умови відсутності залишку коштів на поточному рахунку фізичної особи-підприємця) на підставі інформації, отриманої від контролюючих органів, та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи/підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або самостійного встановлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі. Тобто якщо банк отримує інформацію від ДПС про припинення ФОП або юридичної особи, або якщо банк самостійно встановив цей факт через ЄДР, то він закриває рахунки таких осіб.

Залишок коштів з поточного рахунку юридичної особи, що ліквідувалася, банк перераховує на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками». Далі ці кошти можуть отримати правонаступники ліквідованої юридичної особи тощо.

Щодо залишків на рахунках ФОП, то згідно з новою редакцією п. 135 Інструкції №492 банк у разі отримання інформації від контролюючих органів про припинення підприємницької діяльності ФОП та перевірки її в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів або самостійного встановлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі, закриває поточний рахунок ФОП, на якому є залишок коштів, та відкриває цій особі поточний рахунок для власних потреб. Залишок коштів з поточного рахунку фізичної особи – підприємця перераховується на відкритий банком або вже діючий у цьому банку поточний рахунок фізичної особи для власних потреб. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи для власних потреб, відкритим банком у цьому порядку, здійснюються після звернення фізичної особи до банку, і пред’явлення нею документів, що дають змогу банку її ідентифікувати та верифікувати, і укладення договору банківського рахунку. А от якщо кошти перераховані на вже діючий рахунок фізособи, верифікація не потрібна.

Тобто при припиненні держреєстрації юрособи або ФОП самому СГ вже не потрібно самостійно закривати рахунок – банк це зробить сам. Кошти з рахунку не пропадуть. При цьому унеможливлюється ситуація, коли після припинення реєстрації ФОП на його бізнес-рахунок може надійти запізніла виручка від реалізації продукції, надання послуг або виконання робіт у той період, коли він був зареєстрований як ФОП.

У новій редакції п. 143 Інструкції №492 прописано й винятки. Тобто випадки, коли банк не може самостійно закрити рахунок, зокрема:

  1. якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу;
  2. без згоди обтяжувача, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження.

Зверніть увагу! Відповідно до нової редакції п. 144 Інструкції №492 банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта у разі:

  1. відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку. Ця підстава вже була у старій редакції цього пункту; 
  2. наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу. Це нова підстава. Причому нульовий залишок на рахунку не вимагається. Залишок коштів з поточного рахунку клієнта повертається клієнту. Яким чином банк повинен повідомити клієнта про необхідність отримати цей залишок, автори нової редакції цього пункту не деталізують.
Автор: Єгорова Юлія
Джерело: «Дебет-Кредит»