Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Застосування податкової соцпільги для матері двох дітей

Працівниця має двох дітей (2003 та 2011 року народження) від різних шлюбів. Батько старшого сина помер. Для цієї дитини мати - єдиний годувальник. Яку ставку ПСП застосовувати до її зарплати? З яким кодом буде відображатися дохід цієї працівниці в звіті №1ДФ?

Податкова соцпільга на дітей надається у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ, для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ).

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абз. 1 цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Виходячи з запитання, працівниця на сьогодні перебуває у другому шлюбі, тобто не є одинокою матір'ю, а отже, користуватися ПСП відповідно до пп. «а» п. 169.1.3. ПКУ вона не може.

Вона має право на подвійну пільгу згідно з пп. 169.1.2 ПКУ на двох дітей (1921 грн), якщо це дозволятиме її зарплата, а також на 2-кратний розмір доходу (5380 грн) для застосування ПСП, якщо цим правом не користується її чоловік.

У звіті №1ДФ доходи у вигляді зарплати відображаються з ознакою доходу «101» та з ознакою пільги «04».

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»