Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Засідання Ради Аудиторської Палати УКРАЇНИ

 27 вересня 2018 р. відбулось засідання Ради Аудиторської палати України, у якому взяли участь 10 членів Ради АПУ, делегованих до складу Ради АПУ рішенням Установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 р. –Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г., Шульман М.К.

За результатами розгляду питань порядку денного Рада Аудиторської палати України, керуючись ст. 22 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258 – VIII, прийняла рішення про затвердження реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Затверджені реєстраційні форми відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності надіслані на погодження до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Після відповідного погодження рішення «Про затвердження реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» буде розміщено на офіційному веб-сайті АПУ у розділі «Рішення Ради АПУ» за посиланням: https://www.apu.com.ua/рішення-ради-апу/

За результатами розгляду зазначеного вище питання Радою АПУ погоджено текст інформаційного листа «Про порядок подання до АПУ реєстраційних форм». 

У ході засідання членами Ради АПУ були розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких, прийняті відповідні рішення та доручення, зокрема:
– щодо забезпечення відеофіксації засідань Ради АПУ;
– щодо делегування до складу номінаційного комітету члена Ради АПУ Іщенко Надії Іванівни;
– щодо звернення до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та Міністерства фінансів України з питань строку затвердження типової форми договору страхування цивільно-правової
відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами;
– щодо підготовки проекту листа до комісії з атестації з проханням надати роз’яснення щодо порядку зарахування удосконалення професійних знань аудиторів за 2018 рік;
– щодо доцільності створення Науково-методичної Ради АПУ. 

Членами Ради АПУ також обговорювалися інші питання, зокрема, щодо доцільності скликання позачергового з’їзду аудиторів України, вирішення якого перенесено на позачергове засідання Ради АПУ, проведення якого заплановано на 11 жовтня 2018 р.

Джерело: Аудиторська Палата України