Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Зарплата за дні відрядження: як розрахувати?

Запитання:

Працівник (водій) поїхав у відрядження за кордон 08.03.2019 р. (святковий день) та повернувся з товаром 09.03.2019 р. (вихідний день – є штампи в паспорті). Видали наказ, що робота 08.03.2019 р. (святковий день) оплачується у розмірі подвійної годинної ставки зверх місячного окладу, за 09.03.2019 р. (вихідний день) – вирішили надати інший день відпочинку (12.03.2019 р.).

  1. Як відобразити в Табелі обліку робочого часу та нарахувати зарплату за 08.03.2019 р.: (фактично відпрацьований робочий час за березень (159 +8) + 4600,00(оклад) : 159 год. = 28,93грн за годину (8 год. х 28,93) х 2 = 462,88 грн (доплата за роботу у святковий день 08.03.2019р.). Разом зарплата за березень 2019 р.- (4600,00+462,88=5062,68)?
  2. Як розраховувати середньоденну зарплату за дні відрядження в квітні 2019р. виходячи з березневих даних:(4600,00(лютий 2019р.) + 5062,68(березень 2019р.) : 41 день?

Відповідь:

У п. 9 розд. І Інструкції №59 зазначено, що якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі ст. 73 КЗпП робота у святкові та неробочі дні підлягає компенсації відповідно до ст. 107 КЗпП.

Оплата праці у вихідний, святковий та неробочий день працівникам, які одержують місячний оклад, провадиться в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихідний, святковий, неробочий день провадилася в межах місячної норми часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

У такому розмірі оплачують години, фактично відпрацьовані у вихідний, святковий і неробочий день. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку.

 

Тобто, робота працівника, який спеціально відряджений для роботи у святкові й неробочі дні, оплачується у подвійному розмірі годинної або денної ставки.

Мінсоцполітики в листі від 26.04.2013 р. №478/13/84-13повідомляє, що положення Інструкції №59 поширюється лише на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, то госпрозрахункові підприємства питання стосовно відряджень, в т. ч. щодо порядку направлення працівників у відрядження та компенсації за роботу у вихідні дні, мають врегулювати в колективному договорі.

Відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

До денного заробітку працівника, який має порівнюватися із середньоденним заробітком, при оплаті періоду відрядження включаються всі елементи зарплати, які працівник отримує згідно з умовами трудового, колективного договору у місяці, у якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, період коли за працівником зберігається середня зарплата відповідно до законодавства, не включається до денної заробітної плати працівника при порівнянні.

При цьому облік робочого часу на підприємстві, що направляє працівника у відрядження, ведеться відповідно до встановленого режиму робочого часу для цього підприємства. Робочий час працівника, направленого у відрядження, обліковують на підставі наказу керівника - замість робочих днів працівникові роблять відмітку, що підтверджує працівника у відрядженні.

Мінсоцполітики в листі від 26.07.2018 р. №142/0/103-18 також повідомляє, якщо робота працівника у святковий (неробочий) день провадилася за змінним графіком, тобто в межах місячної норми робочого часу для цього працівника, оплата проводиться у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад.

У випадку, коли працівника наказом (розпорядженням) по підприємству залучали до роботи у святковий (неробочий) день у його вихідний день, тобто понад місячну норму, оплата праці в цьому випадку проводиться у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.

Згідно зі ст. 62 КЗпП надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП).

При цьому слід зазначити, що обчислення середньої заробітної плати у випадках службових відряджень передбачається у пп. «ж» п. 1 Порядку №100.

У абз. 3 п. 2 Порядку №100 зазначено, що в усіх інших випадках збереження середньої заробітної плати (крім, відпусток) середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше 2-х календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Розглянемо приклад 1.

Норма тривалості робочого часу в січні та лютому 2019 р.

41 днів (328 годин)

Розмір окладу працівника

4600 грн

Зарплата за останні 2 календарні місяці роботи

9200 грн

Кількість днів відрядження у березні 2019 р.

2 дні

в т.ч. у святковий день (8 березня)

1 день

Розмір доплати за роботу у святковий день

(9200 : 41 х 2 х 1)

448,78 грн


Відповідно до пп. «в» п. 4 Порядку №100 при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством не враховуються компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових).

Крім перелічених у цьому пункті виплат, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Отже, у разі відрядження такого працівника у квітні 2019 р. з розрахункового періоду, у якому теж було відрядження, що оплачувалося за середньоденним заробітком, для обчислення середньоденної зарплати за два місяці не враховуються оплата за дні відрядження, що оплачувалися за середнім заробітком, та дні відрядження (вони виключаються з розрахункового періоду).

Розглянемо приклад 2.

Норма тривалості робочого часу в лютому та березні 2019 р.

40 днів (319 годин)

Розмір окладу працівника

4600 грн

Зарплата за останні 2 календарні місяці роботи

9648,78 грн

Розмір доплати за роботу у святковий день відрядження

448,78 грн

Розмір середньоденної зарплати при відрядженні у квітні 2019 р.

((9648,79 - 448,78) : 40)

230 грн

 
Автор:Бондаренко Олена
Джерело «Дебет-Кредит»