Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Заповнюємо таблицю 2 річного звіту з ЄСВ за 2017 рік

Цей звіт до податкового органу слід подати за місцем обліку до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Таким чином, останнім днем подання звіту за 2017 рік буде 09.02.2018 р.

Фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе Звіт із заповненими титульним аркушем та таблицею 2 додатка 5.

У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту на паперовому носії через відсутність операції такий рядок прокреслюють, в електронній форми такі рядки залишаються порожніми.

Грошові суми у таблиці 2 Звіту проставляють у гривнях із копійками.

У таблиці 2 слід вказати рік, за який подаєте звіт, а також своє прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо немає — серію та номер паспорта).

Також слід зазначити тип форми звіту — «початкова».

У таблиці наводяться дані зі сплати ЄСВ у розрізі місяців року, за який подається звіт.

У графі 2 «Самостійно визначена сума, на яку нараховується ЄСВ» вкажіть суму, з якої сплачували внесок у звітному періоді. Якщо вона змінювалась, зазначте це. Ця сума не може бути меншою за мінімальну зарплату (у 2017 році — 3200 грн) і не може перевищувати суми 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Графа 3 «Розмір єдиного внеску» — це ставка ЄСВ, за якою підприємець сплачує ЄСВ (22%). Графа 4 «Усього до сплати» — сума ЄСВ, нарахована до сплати за місяць (графа 2, помножена на графу 3).

Приклад заповнення у розрізі місяців:

  • у графі 2 суму 3200,00 грн. Це буде базою для нарахування ЄСВ;
  • у графі 3 ставку ЄСВ 22% (знак «%» не зазначається);
  • у графі 4 суму ЄСВ 704,00 грн.

Також слід зазначити загальні суми у графі 2 та 4. Далі їх слід зазначити і у рядку «У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5)».

Далі слід поставити підпис і дату заповнення звіту.

Звертаємо увагу! Для «єдинників» І групи у 2017 році діють пільги зі сплати ЄСВ на рівні 0,5 мінімального страхового внеску. Рекомендацій щодо заповнення звіту у такому разі податківці ще не надавали. Але оскільки окремих правил заповнення таблиці 2 додатка 5 немає, то її слід заповнювати виходячи з бази нарахування 1600 грн.