Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Заповнення додатку 6 до декларації з ПДВ у разі здійснення звільнених операцій

У новій редакції згідно з наказом Мінфіну №488 викладено додаток 6 декларації (про те, як заповнювати нову форму декларації, ми писали тут).

Так, в зв’язку із скасуванням звіту про суми податкових пільг, суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності. Замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які звільнені від оподаткування, впроваджено таблицю 2 "Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг".

Тобто, у Таблиці 1 Додатку 6 оновленої форми декларації наразі зазначається лише операції, що не є об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ), операції з постачання за межами території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України.

Своєю чергою, таблиця 2 Додатку 6 заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ (зокрема, на підставі положень підрозділу 2 розділу XX ПКУ). Інформація зазначається у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку.

Таким чином, в актуальній формі декларації у разі наявності звільнених від оподаткування ПДВ операцій заповненню підлягає Таблиця 2 Додатку 6 та, відповідно, рядок 5.1 декларації. Таблиця 1 Додатку 6 і рядок 2.2 декларації не заповнюються.

Розрахунок суми податкової пільги (сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги) може бути розрахована за алгоритмом, який використовувався і при заповненні Звіту про пільги:

СП = (V пост. зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір ставки податку,

де:

  • СП - сума пільг;
  • V пост. зв. - обсяги операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, - з розділу I "Податкові зобов’язання" податкової декларації з податку на додану вартість;
  • V прид. з податком, V прид. без податку - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

При цьому, як розрахунок суми несплаченого податку, так і показники графи "Обсяги операцій з придбання товарів/послуг" Таблиці 2 Додатку 6 заповнюються виходячи з вартості придбаних товарів/послуг без ПДВ.

Роз’яснення податківців щодо заповнення Додатку 6 до декларації з ПДВ ми наводили тут.

Автор: Станіслав Горбовцов
Джерело: «Дебет-Кредит»