Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Заборгованість: яку саме потрібно дисконтувати?

Чим більший проміжок часу між датою надання і датою повернення грошових коштів, тим більше фактор часу впливає на цінність грошей. Цей фактор є істотним, якщо проміжок часу є більшим, ніж 1 рік. А тому у фінзвітності за дисконтованою (її ще називають теперішньою) вартістю слід відображати саме довгострокову заборгованість.

Завдяки змінам, внесеним Наказом №379, дисконтуванню підлягає вся довгострокова заборгованість (більше 1 року): як дебіторська, так і кредиторська, а не тільки та, яка передбачає сплату (отримання) відсотків.

Так, у П(С)БО 10 коректив зазнає норма абз. 2 п. 12, а саме прибирається вираз «на яку нараховується проценти» (п. 1 Наказу №379). Через це норма звучить вже так: «Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення».

Те саме стосується й П(С)БО 11. Пункт 9 (раніше був 10) звучатиме так: «Довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання».

Відповідно підкоригували також Інструкцію №291 — забрали уточнення про відсотки із пояснення, що відображається у класі 5 «Довгострокові зобов’язання».

Крім того, з П(С)БО 11 прибрали п. 8, відповідно до якого зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більшим ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове. Ця норма наразі вже не є актуальною, адже говорила про те, що якщо спочатку була отримана довгострокова відсоткова заборгованість, а потім вона стала поточною, то однаковоо її облік слід вести так, як і довгострокової.

Теперішня вартість — це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 П(С)БО 11).

Оскільки мова загалом про заборгованість, то не важливо, через що саме вона виникла — у зв’язку з отриманням/надання фіндопомоги чи у зв’язку з придбанням/продажем товару із відстрочкою.

Але зміни говорять саме про грошову заборгованість, адже суть дисконтування поширюється тільки на гроші.

Автор: «Дебет-Кредит»