Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

За І квартал прибуток, а за І півріччя збиток: як відобразити в бухобліку та звітності?

Запитання:

Мале підприємство у І кварталі отримало прибуток р. 2290 - 496,7 тис. грн, р. 2300 – 89,4 тис. грн, р. 2350 - 407,3 тис. грн. форми №2-м. Аналогічні показники було відображено у р. 02, 04 та 06 декларації з ПП.

За ІІ квартал виник збиток, який частково перекривав прибуток І кварталу. У формі №2-м відображено такі показники р. 2290 - 273,3 тис. грн,  р. 2300 -  49,2 тис. грн.  р.2350 - 224.1 тис. грн.  У декларації з ПП: р.02 - 273,3 тис. грн, р.04 -  273,3 тис. грн,  р.06 - 49.2 тис. грн. В бухобліку було зроблено сторнування податку на прибуток за попередній період на суму 40,2 тис. грн. Чи все правильно?

 Відповідь:

Типова ситуація, яка досить часто трапляється: перший квартал працювали з прибутком, а в другому — або з меншим, або взагалі зі збитками. В результаті — за перше півріччя об’єкт оподаткування податком на прибуток вийшов меншим, ніж за квартал. Як наслідок, самого податку з прибутку за підсумками кварталу було сплачено державі більше, ніж виходить до сплати за результатами півріччя. Фактично за особовим рахунком платника податку виникає переплата. Нічого страшного в цьому немає. Треба тільки правильно відобразити цю ситуацію для початку в бухгалтерському обліку, а потім вже і в декларації про прибуток.

Після закінчення кварталу (півріччя тощо) у бухобліку нараховується податок на прибуток (розглядаємо випадок прибуткової діяльності). Для нарахування цього податку використовується рахунок 98 «Податок з прибутку». За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку з прибутку, за кредитом — включення до фінансових результатів на рахунку 79.

Відповідно до умов питання, за І квартал були такі проведення щодо нарахування ПП: Дт 98 Кт 641/ПП на суму 89,4 тис. грн, що й було сплачено до бюджету – Дт 641/ПП Кт 311. Така ж сума ПП була відображена й в декларації з ПП.

Оскільки ми за підсумками кварталу нарахували податок на прибуток і відобразили його в декларації про прибуток, а за результатами півріччя у нас до сплати нічого не виходить, а виникає переплата, то ми маємо в бухгалтерському обліку скоригувати раніше задекларовані податкові зобов’язання з ПП.

Як це зробити? Існують дві позиції із цього приводу, втім фінрезультат на кінець І півріччя буде один й той же:

  1. Варіант 1 – відсторнувати раніше визнанні податкові зобов’язання із ПП методом «червоне сторно» - тобто Дт 98 Кт 641/ПП «червоне сторно»;
  2. Варіант 2 – визнати дебіторську заборгованості  за ПП – Дт 641/ПП  Кт 98Адже отриманий збиток за відповідний квартал не є помилкою, яка призвела до переплати ПП у бюджет. А тому коригувати в бухобліку нарахований за минулі квартали ПП, застосовуючи методи виправлення помилок (метод «червоне сторно»), не доречно. Більше того, в п. 5 П(С)БО 17 прямо зазначено, що перевищення сплаченої суми ПП над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю. Таким проведенням ми й показуємо виникнення дебіторської заборгованості.

Оскільки, відповідно до умов питання, переплата з ПП за наслідками І півріччя склала 40,2 тис. грн, то саме на цю суму слід скоригувати раніше задекларовані податкові зобов’язання з ПП одним із вищевказаних методів (або Дт 98 Кт 641/ПП «червоне сторно» або Дт 641/ПП Кт 98). Консультант вважає більш правильним використовувати другий метод.

Судячи із умов питання, фінрезультат до оподаткування за ІІ квартал склав – сальдо Дт 79 на суму 223,4 тис. грн (тобто збиток). А наростаючим підсумком з початку року фінрезультат склав 273,3 тис. грн (496,7 тис. гр. – 223,4 тис. грн). Тож сума в 273,3 тис. грн правильно відображена у р .2290 №ф.2-м зв І півріччя.

Решта показників фінзвітності також правильно відображені, адже вони заповнюються розрахунково й наростаючим підсумком.

Тож, вважаємо, що фінзвітність за І півріччя складено правильно.

Відображення скоригованого раніше задекларованого і сплаченого ПП за І квартал на розмір отриманого збитку за ІІ квартал має відобразитися проведенням: Дт 641/ПП Кт 98 на суму 40,2 тис. грн [1].

Суму зменшеного ПП відносимо на фінансові результати за ІІ кварталу – Дт 98 Кт 79 на суму 40,2 тис. грн. А потім маємо зменшити суму нерозподіленого прибутку: Дт  441 Кт 79 на суму 183,2 тис. грн (223,4 тис. грн - 40,2 тис. грн).

Що стосується податкової звітності, то вважаємо, що й вона складена правильно. Так, у ряд. 06 звітної декларації (у ньому відображається нарахування податку на прибуток наростаючим підсумком з початку року) зазначається сума ПП менша, ніж була задекларована у декларації за минулий квартал, якщо збиток, отриманий у звітному періоді, повністю не перекриває прибуток попередніх періодів.

Усі інші рядки декларації заповнюються у звичайному порядку. Якщо підприємство все заповнило так, як належить, то в ряд. 19, у якому зазначається сума ПНП до сплати, має фігурувати від’ємне значення – й сума тут має бути - 40,2 тис. грн (р.17 – 49,2 тис. грн (який має дорівнювати р.6 звітної декларації) мінус р.18 – 89,4 тис. грн (який береться із р.17 минулої декларації, який у суб’єктів МП по суті знову таки дорівнює р.6)). Це свідчить про те, що сума, вказана у цьому рядку, є сумою переплати з ПНП. Її підприємство може або повернути з бюджету, або зарахувати в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку за наступні періоди.

[1] тут зазначаємо проведення, яке, на думку консультанта, є більш прийнятним.

 
Джерело «Дебет-Кредит»