Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

З березня 2019 року будемо звітувати за оновленою декларацією з рентної плати

Мінфін наказом від 21.08.2018 р. №707 (зареєстрований в Мін'юсті 14.09.2018 р. за №1057/32509):

1. Затвердив зміни до форми декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №719.

Так, з декларації виключено чотири додатки:

  1. Додаток 2. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;
  2. Додаток 4. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
  3. Додаток 10. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  4. Додаток 11. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Відповідно згадку про них виключено з рядків  4.1, 4.1.1 - 4.1.3,  4.3, 4.3.1 - 4.3.3, 4.6, 4.6.1 - 4.6.3 декларації.

Рядок 5 викладено в такій редакції:

5

Кількість типів додадків (розрахунків), що подано з Податковою декларацією з рентної плати, у тому числі:

додаток 1

 

додаток 2-1

 

додаток 3

 

додаток 4-1

 
 

додаток 5

 

додаток 6

 

додаток 7

 

додаток 8

 
 

додаток 9

 

додаток 10-1

 

додаток 11-1

   
 
 

Чому виключили ці додатки? Все просто. Вони дублювалися з додатками 2-1, 4-1, 10-1 та 11-1, але були розраховані для квартальної звітності. Оскільки зазначена звітність подається щомісяця, то ці додатки не використовували.

  1. 2. Визнав таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну від 17.09.2012 р. №1001, яким було затверджено форму Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

Коли потрібно буде звітувати за новою формою?

Наказ №707 набере чинності з 12 лютого 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. 

Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування. Тобто вперше за оновленою формою декларації з рентої плати слід буде звітувати за березень 2019 року.

Автор:Волос Наталія

Джерело:«Дебет-Кредит»