Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

З 9 березня запрацюють зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Мінфін наказом від 29.01.2020 р. №30 (зареєстрований в Мін'юсті 14.02.2020 р. за №171/34454) вніс зміни до  Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Цей наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (тобто 9 березня, опубліковано в "Офіційному віснику України" №16 28.02.2020 р.)

Що і відколи зміниться?

1. Удосконалюється алгоритм формування ДПСУ індивідуального податкового номера платника ПДВ для фізособи з метою ідентифікації її першої та повторної реєстрації як платника ПДВ, в тому числі для підприємців, стосовно яких до ЄДР внесено серію (за наявності) та номер паспорта.

Так, тепер ІПН для фізичних осіб - 12-розрядний числовий номер такої структури:

  1. 1 - 10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків,
  2. 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює ДПСУ.

Для ФОП, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до ЄДР внесено серію (за наявності) та номер паспорта, 1 - 10-й знаки 12-розрядного індивідуального податкового номера включають номер паспорта.

 

2. Розширюється коло осіб, уповноважених платником ПДВ на подання до контролюючого органу запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ. Зокрема, передбачено можливість подати такий запит особою, відповідальною за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку суб’єкта господарювання.

3. Уточнено, що день отримання контролюючим органом з ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню". Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до п. 184.1 ПКУ та дата виникнення такої підстави.

У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню", підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави

4. У тексті Положення слова "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба України".

5. Також внесено зміни до:

  1. Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);
  2. Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ).

Цей наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (тобто 9 березня, опубліковано в "Офіційному віснику України" №16 28.02.2020 р.)

Автор: Волос Наталія
Джерело: «Дебет-Кредит»