Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Юрособа-«єдинник» порушила умови перебування на спрощеній системі: які наслідки?

ДФС у Запорізькій області роз’яснила, що при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування «єдинник» зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування.

Окрім цього до деяких доходів має бути застосована підвищена ставка єдиного податку. А саме подвійні ставки єдиного податку для юросіб-«єдинників» (6% – для платників ПДВ; 10% – для неплатників ПДВ) мають застосовуватися: 

  1. до суми перевищення обсягу доходу понад 5 млн грн; 
  2. до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;
  3. до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

За наслідками кварталу порушення умов юрособи-єдинники зобов’язані перейти на сплату податку на прибуток підприємств: 

  1. у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 
  2. у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; 
  3. у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
  4. у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
  5. у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Крім того, податківці нагадали, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.