Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Якщо відвантаження та отримання покупцем товару не співпадає: дата виникнення ПЗ з ПДВ

 уКоментар до індивідуальної консультації від 12.04.2018 р. №1539/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

У коментованому листі податківці розглянули ситуацію, коли дата передачі товару продавцем транспортному перевізнику для його доставки покупцю не співпадає з датою отримання такого товару покупцем. При цьому ризики та обов’язок щодо доставки такого товару, за умовами договору, лежать на постачальнику аж до моменту, коли покупець отримає товар.

Що говорить Закон?

Нагадаємо, що за п. 187.1 ПКУ податкові зобов’язання з ПДВ визнаються на дату події, що виникла раніше:

  1. дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок постачальника як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;
  2. дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації;

Що говорить ДФСУ?

Податківці у коментованому листі, керуючись п. 187.1 ПКУ, доходять висновку, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Отже, коли покупець фактично отримає такий товар, для постачальника немає значення для визначення дати ПЗ з ПДВ. Зазначимо, що це не перше таке роз’яснення від податківців (тобто можна говорити вже про сталу позицію ДФСУ з цього питання). 

Яким чином підтвердити дату виникнення зобов’язання?

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, а відповідно і дати виникнення ПЗ, є дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення. Наприклад, якщо йдеться про перевезення товару автомобільним транспортом, підтвердженням такої дати буде дата завантаження товару, зазначена у ТТН.

За яких умов дане правило не застосовується?

Податківці зазначають, що це правило не буде застосовуватись за наступних умов:

  1. продавцем було отримано передоплату за товар (в такому випадку ПЗ виникають на дату отримання передоплати);
  2. продавець застосовує касовий метод обліку ПДВ;
  3. здійснюється експорт товару (в такому випаду ПЗ визнаються за датою складання митної декларації). 

А що у покупця із податковим кредитом?

Згідно з п. 201.1 ПКУ, постачальник на дату виникнення ПЗ з ПДВ має скласти податкову накладну, яка у строки, встановлені п. 201.10 ПКУ, має бути зареєстрована у ЄРПН.

Але за п. 198.2 ПКУ, податковий кредит у покупця виникає датою тієї події, що відбулася раніше:

 
  1. дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
  2. дата отримання платником податку товарів/послуг.

Водночас за п. 198.6 ПКУ саме податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

І ось маємо ситуацію: дата податкової накладної старіша за дату виникнення права на податковий кредит. Чи не спричинить це проблем у покупця із таким податковим кредитом?

Податківці запевняють, що ні, але треба чітко визначитися до того, в якому звітному періоді скористатися таким правом. У листі ДФСУ від 19.04.2016 р. №8809/6/99-99-19-03-02-15 зазначалося: реалізувати право на формування податкового кредиту покупець – платник ПДВ може лише після складання податкової накладної постачальником – платником ПДВ, зокрема, у момент відвантаження товарів та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, але не раніше отримання права власності на такий товар.

Зауважимо, що аналогічний підхід податківці застосовую і щодо аналогічної ситуації, коли відрізнялися дати списання коштів у покупця і зарахування їх на рахунок продавця (зарахування відбулося пізніше).

У листі ДФСУ від 16.03.2016 р. №5736/6/99-99-19-03-02-15 податківці наполягали на праві покупця включити сплачену суму ПДВ до податкового кредиту того звітного періоду, у якому продавець склав податкову накладну.

Тобто, щоб скористатися податковим кредитом за ситуацією з «перехідною» датою, покупцю потрібно виконання обох умов – і виникнення ПЗ з ПДВ у продавця (і складання та реєстрація ним ПН у ЄРПН), і подія, яка дає право на податковий кредит.   

Автор:Горбовцов Станіслав
Джерело:«Дебет-Кредит»