Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Які звіти слід подавати новоствореному ФОП у 2019 році?

Реєстрація підприємцем відбулася 18.02.2019 року. З 01.03.2019 р. також відбулася реєстрація платником ІІ групи ЄП. Які звіти потрібно подати за І квартал 2019 року та за 2019 рік загалом?

ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, у якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування (пп. 177.5.2 ПКУ). Тобто, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ) – до  10 травня 2019 року. Також дивіться роз'яснення ДФС у «ЗІР» (підкатегорія 104.09).

Положеннями п. 294.1 ПКУ передбачено, що податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Для зареєстрованих в установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, у якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку (абз. 1 п.  294.4 ПКУ).

Враховуючи викладене, новостворена фізособа – підприємець за період від дати держреєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування подає квартальну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу та самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного для подання податкової декларації.

Водночас, пп. 49.2 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Отже,  якщо протягом звітного періоду фізособа – підприємець на загальній системі оподаткування діяльність не вела та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, та не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то вона не має обов’язку щодо подання податкової декларації та додатку Ф2 до неї.

За підсумками року ФОП за період ІІ-IV квартал 2019 року подає декларацію з єдиного податку для ІІ групи у строк до 1 березня 2020 року (п. 296.2 ПКУ).

У строк до 9 лютого 2020 року ФОП на ІІ групі має подати також звітність з ЄСВ (додаток 5).

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»