Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як заповнювати таблицю 1 Звіту з ЄСВ у разі виправлення помилок?

ДФС у Тернопільській області розповідає, що таблиця 1 звіту з ЄСВ (додаток 4)  формується та подається страхувальниками, визначеними п. 1 розділу III Порядку №435.

Звіт з ЄСВ страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог Порядку №435, у тому числі без обов’язкових реквізитів та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону №2464 нараховується ЄСВ.

ЄСВ нараховується для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) ч. 1 ст. 4 Закону №2464, – на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати, суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами; та для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, – на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги, надбавки або компенсації відповідно до законодавства (ч. 1 ст. 7 Закону №2464).

Слід зазначити, що таблиця 1 додатка 4 до Порядку №435 формується на підставі даних таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 та призначена для формування страхувальниками у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці, що формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку №435.

Графа 10 «Код типу нарахувань» таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 14.

Тобто, рядок 4 «Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)» та рядок 5 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3)» в таблиці 1 додатка 4 до Порядку № 435 формуються шляхом нарахування сум єдиного внеску на суми виплат нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, що вказані в таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 з урахуванням кодів типу нарахувань.

У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, та сума і вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано ЄСВ. За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Зауважимо, що відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник.