Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як заповнювати додаток ПН до декларації з податку на прибуток? - роз'яснення від ДФС

ФС у Дніпропетровській області нагадує, що додаток ПН до рядка 23 ПН декларації з податку на прибуток (далі – Декларація) заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України.

У додатку ПН до Декларації зазначаються такі відомості про нерезидента:

  1.  повне найменування нерезидента;
  2.  місцезнаходження нерезидента;
  3. код нерезидента в країні резиденції;
  4. назва країни резиденції нерезидента;
  5. код країни резиденції;
  6. відмітка про наявність офшорного статусу.

Поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до Декларації заповнюється за наявності інформації про код нерезидента, у випадку відсутності інформації поле заповнюється з прокресленням.