Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як виправити помилку у додатку 5 до Декларації з ПДВ?

У таблиці 1.1 Додатку 5 до декларації з ПДВ було допущено помилку. Як подається уточнення? Які наслідки, якщо таку помилку не виправити?

У роз’ясненнях, які містяться у підкатегорії 101.24 «ЗІР», виправлення помилок у записах щодо контрагентів у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» проводиться способом коригування

Подається уточнююча декларація з ПДВ. Якщо в декларації в зв’язку з помилками у додатку не здійснюються вартісні коригування рядків, то графи 4 та 5 такої уточнюючої декларації рівні і відповідають даним поданої декларації. Відповідно, графа 6 такої декларації не заповнюється.

Виправлення, зокрема, в додатку 5 здійснюється шляхом зазначення помилкового рядка з відповідною сумою із знаком «–» (для зменшення суми відображеного рядка), а якщо необхідно збільшити суму за рядком або додати новий, то зазначається відповідний запис із додатною сумою.

Відповідальність

Виявлена помилка в податковій декларації може бути пов’язана як із заниженням, так і завищенням суми податку до сплати. Залежно від впливу виявленої помилки на суму сплачуваного податку, її виправлення може не мати впливу на суму сплачуваного податкового зобов’язання або тягнути за собою необхідність нарахування штрафних санкцій та пені, передбачених нормами ПКУ.

Таким чином, якщо виправлення такої помилки не призвело до збільшення або зменшення суми податку до сплати, то виправлення такої помилки не призведе до фінансових санкцій. Не встановлено і відповідальності, якщо така помилка буде виявлена податковим органом.

Приклад:

Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (далі – ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючій розшифровці:

  1. повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються);
  2. вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
  3. підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.
 
Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»