Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як виправити помилку щодо коду ставки ПДВ в податковій накладній?

Податківці продовжують роз'яснювати нові правила виправлення помилок у податкових накладних шляхом складання розрахунку коригування.
Сьогодні поговоримо про помилку в коді ставки ПДВ, зазначеної у певному рядку розділу Б податкової накладної.

Податківці в підкатегорії 101.16 ресурсу «ЗІР» зазначили, що виправлення помилки у графі «Код ставки» податкової накладної здійснюється методом «сторно».

Тобто якщо у ПН не заповнено графу «Код ставки», або зазначено помилковий код ставки, то у РК до такої ПН її кількісні (вартісні) показники зазначаються зі знаком «–», та додається новий рядок, який містить правильні значення та зазначається відповідний код ставки.

У полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку.

В обох рядках такого РК зазначається код причини коригування 104 та однакова група коригування.

Водночас відповідно до п. 201.5 ПКУ для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі ПН. Тому, якщо платник податку при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у ПН зазначив код ставки на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, то з метою виправлення помилки складається РК, в якому у табличній частині зі знаком «–» зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг, за якими зазначений код ставки за операціями, які звільнені від оподаткування, та складається нова ПН з кодом ставки на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) відсотків. В такому РК зазначається код причини коригування 102.