Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як у 2019 році декларувати акциз: новий лист ДФСУ

ДФСУ у листі від 20.02.2019 р. №5580/7/99-99-15-03-03-17 роз'яснила деякі питання щодо нюансів декларування у 2019 році сплаченого акцизу.

Декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів

З 1 січня 2019 року оподаткування бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (коди 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробником  виробленого в Україні зазначеного пального здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 ПКУ із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Згідно з абз. 2 пп. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, до внесення відповідних змін до наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. №14 податківці пропонують податкові зобов’язання з пального, до якого застосовується підвищувальний коефіцієнт, декларувати таким чином. 

Декларування ПЗ з пального за повною ставкою акцизного податку

При декларуванні виробником податкових зобов’язань з реалізації виробленого в Україні пального за повною ставкою акцизного податку (крім обсягів пального, на акцизний податок з яких таким платником видано податковий вексель), у додатку 1 у графі 12 «Специфічна ставка акцизного податку – з  одиниці виміру (євро, грн.)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені пп. 215.3.4 ПКУ, із урахуванням підвищувального коефіцієнта 10.

При заповненні суб’єктами, що здійснюють реалізацію пального понад обсяги отриманого/ввезеного/виробленого пального, з якого сплачено акцизний податок, або поповненні залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, додатка 11 у графі 19 проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці пального у євро, встановлені пп. 215.3.4 ПКУ, із урахуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Декларування ПЗ з пального за пільговою ставкою акцизного податку

Відповідно до пп. 229.8.1 ПКУ ввезення на митну територію України або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) може здійснюватися із сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 ПКУ без застосування підвищувального коефіцієнта 10. Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів, зокрема обов’язковість оформлення імпортером/виробником податкового векселя, визначені п. 229.8 ПКУ.

У випадку оформлення податкового векселя виробник заповнює:

 1. додаток 1 із застосуванням відповідних ставок акцизного податку у розмірі 21 або 27 євро за 1000 літрів згідно з п. 1 розділу V Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом №14;
 2. додаток 4 до декларації акцизного податку, в якому в графах 14 – 16  зазначаються реквізити податкового векселя, виданого при реалізації пального за пільговою ставкою (без застосування підвищувального коефіцієнта 10), а до графи 11 заноситься сума акцизного податку, зазначена у податковому векселі, реквізити якого внесено до граф 14-16.

Декларування ПЗ при нецільовому використанні пального

Якщо податковий вексель не погашено в установлений строк і векселедержателем здійснено протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством (або платником до закінчення строку, на який видано вексель, сплачено суму акцизного податку з обсягу пального, цільове використання якого не забезпечено), то платник податку (виробник/імпортер) заповнює додаток 1 із застосуванням ставки акцизного податку, розрахованої як різниця між ставкою, встановленою пп. 215.3.4 ПКУ із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10 та такою ставкою без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

Сума податкового зобов’язання визначена у графі 16 додатку 1 за такою ставкою переноситься у рядок за кодом операції «В1» розділу В декларації акцизного податку.

До внесення відповідних змін до наказу №14 ДФС пропонує подавати до контролюючих органів інформацію про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, в формі додатка 10 до Декларації із обов’язковим внесенням таких реквізитів:

 1. класифікація повітряного судна (державне, цивільне, експериментальне); 
 2. країна, в якій зареєстроване повітряне судно;
 3. дата, № реєстраційного посвідчення повітряного судна/державного повітряного судна (Certificate of aircraft registration), тимчасового облікового посвідчення;
 4. тип повітряного судна;
 5. державний і реєстраційний знаки/реєстраційний номер повітряного судна (бортовий номер); тимчасовий обліковий знак;
 6. експлуатуюча організація, її місцезнаходження;
 7. код пального згідно з УКТ ЗЕД;
 8. опис пального згідно з УКТ ЗЕД;
 9. обсяг пального, використаного для заправлення повітряних суден.

Оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами

Нагадаємо, що Законом №2611 викладено в новій редакції пп. 215.3.5-1 ПКУ. Згідно з нею для автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації у зв’язку із зміною моделі транспортного засобу, що до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, обчислення розміру ставки акцизного податку здійснюватиметься шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів – двигуна та віку.

При розрахунку суми податкового зобов’язання з легкових транспортних засобів у додатку 1 у графі 13 проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), збільшені на коефіцієнти до ставки податку (гр. 13 = базова ставка х коефіцієнт двигуна х коефіцієнт віку).

До внесення відповідних змін до наказу №14, платники акцизного податку, які оподатковують транспортні засоби згідно з пп. 215.3.5-1 ПКУ, разом з декларацією подають додаток 10 із обов’язковим зазначенням таких реквізитів:

 1. ідентифікаційний номер транспортного засобу (унікальний 17-значний номер);
 2. дата виробництва транспортного засобу;
 3. кількість повних календарних років.

Для інших транспортних засобів (які не зазначені у пп. 215.3.5-1 ПКУ) додаток 1 заповнюється згідно з порядком, затвердженим наказом №14, в чинній редакції.

Податківці також звернули увагу, що  Законом №2628 змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку. Відповідно до п. 1 розділу ІІ Закону №2628 зазначені зміни набирають чинності з 1 березня 2019 року. При цьому порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв не змінено.