Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як складати РК до ПН за щоденними підсумками? — нагадування від ДФС

ДФС у підкатегорії 101.15 «ЗІР» нагадує, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування.

Розрахунок коригування складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

При складанні податкової накладної за щоденними підсумками операцій графи 4 (одиниця виміру товару/послуги, умовне позначення (українське), 5 (код), 6 (кількість (об’єм, обсяг)) та 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ) не заповнюються, у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ, а у графі 11 сума ПДВ.

Який же порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, складеної за щоденними підсумками операцій?

У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій, в якій підлягає коригуванню обсяг постачання, платник податку складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому:

  1. у першому рядку відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком «-» (обнуляється (виводиться в «0») рядок податкової накладної, який коригується);
  2. додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.

Усім рядкам розрахунку коригування, пов’язаним з коригуванням одного рядка податкової накладної, присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування «№ з/п групи коригування». При цьому у графі 2.1 розрахунку коригування в усіх таких рядках зазначається однаковий код причини коригування.