Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як складати ПН за щоденними підсумками по-новому? Роз'яснення від ДФС

ДФС у підкатегорії 101.16 «ЗІР» нагадує, що у верхній лівій частині ПН, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податку згруповує в ПН в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі ПН, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі ПН. У ПН, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

При складанні ПН для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ, а у графі 11 – сума ПДВ.

До розділу А ПН (рядки I – X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така ПН, а саме:

  1. у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
  2. у рядках II – IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;
  3. у рядках V – IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини ПН.

У разі складання ПН на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II – VIII не заповнюються.