Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як розрахувати вихідну допомогу при звільненні?

Як правильно нарахувати вихідну допомогу, якщо у працівника є лише відпускні та немає відпрацьованих днів протягом декількох місяців (на підприємстві встановлено неповний робочий час)?

Розмір середнього заробітку для виплати вихідної допомоги розраховується відповідно до Порядку №100. Зокрема, згідно з п. 2 Порядку № 100 середньомісячна заробітна плата обчислюється на основі виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують виплаті вихідної допомоги. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється на основі виплат за фактично відпрацьований час.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється на основі виплат за попередні два місяці роботи. Якщо й упродовж цих місяців працівник не був на роботі жодного дня, середня заробітна плата визначається виходячи з  установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали, і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Отже,  у випадку, наведеному в запитанні, середня зарплата для розрахунку вихідної допомоги розраховується на підставі окладу,  який діє на момент звільнення. Тобто необхідно  подвійний розмір окладу розділити на кількість робочих днів у 2-місячному періоді, що передує місяцю звільнення. Це буде середньоденна зарплата.

Нарахування вихідної допомоги здійснюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді. Середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих днів за останні два календарних місяці згідно з графіком роботи підприємства (тут треба врахувати неповний робочий час), встановленим з дотриманням вимог законодавства. Результатом множення буде сума допомоги в розмірі одного середньомісячного заробітку. Якщо колдоговором або КЗпП встановлена більша сума вихідної допомоги, необхідно помножити місячну суму на кількість місяців.

 
Джерело «Дебет-Кредит»