Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Які причини коригування можуть бути вказані в графі 2 РК?

ДФС в Івано-Франківській області нагадує, що відповідно до п. 192.1 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі РК до ПН, складеному в порядку, встановленому для ПН та зареєстрованому в ЄРПН.

РК до ПН складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні ПН, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно із п. 21 Порядку №1307, постачальник (продавець) товарів/послуг складає РК кількісних і вартісних показників до ПН (далі – розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до ПН.

Порядок складання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для ПН, крім випадків, передбачених Порядком №1307.

Причини коригування, які можуть бути вказані в розрахунку коригування:

  1. «Повернення товару або авансових платежів» – після складання ПН відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів;
  2. «Зміна кількості» – після складання ПН відбувається зміна кількості товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення товарів);
  3. «Зміна ціни» – після складання ПН відбувається зміна ціни товарів/послуг (за винятком випадків повного повернення коштів);
  4. «Зміна номенклатури» – після складання ПН відбувається зміна ціни частини товарів/послуг/або одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг.

У розрахунку коригування, який складається з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні попередніх коригувань ПН, та відображення правильних показників товарних позицій, які утворились в результаті таких коригувань, вказується одна з причин коригування:

  1. «Усунення неоднозначностей»;
  2. «Зменшення обсягу при нульовій кількості»;
  3. «Зменшення кількості при нульовому обсягу».

Причина коригування вказується в графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків. Якщо одна і та ж сама причина коригування вказується в двох і більше рядках розрахунку коригування, запис в графі 2 в усіх таких рядках має бути ідентичним з точністю до знака.