Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як правильно звільнити працівницю, яка знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

28.06.2019 р. (вихідний) у працівниці закінчується відпуска для догляду за дитиною до трьох років. Вона хоче зільнитися 27.06.2019 р. Чи треба її викликати з відпустки? Чи можна буде її звільнити 27.06.2019 р.? Це буде робочий день. Чи слід виплатити за цей день зарплату?

Для звільнення під  час відпустки для догляду за дитиною, працівниці не потрібно повертатися на роботу на один день. 

У ст. 38 КЗпП зазначено, що розірвання трудового договору, який укладено на невизначений період, можливе у разі попередження роботодавця про це у письмовій формі за два тижні. 

Та якщо звільнення зумовлене неможливістю продовжувати роботу, то роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

За таких обставин, як: 

  1. переїзд на нове місце проживання; 
  2. переведення на роботу в іншу місцевість чоловіка або дружини;
  3. вступ до ВНЗ; 
  4. неможливість проживання в конкретній місцевості (з медичним підтвердженням);
  5. вагітність; 
  6. догляд за дитиною до досягнення нею 14-ти років або доглядом за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї або інвалідом І групи (з медичним підтвердженням); 
  7. вихід на пенсію; 
  8. прийняття на роботу за конкурсом;
  9. інші поважні причини.

Для того, щоб звільнитися за власним бажанням під час відпустки для догляду за дитиною, працівниця не має одночасно із заявою про звільнення подавати заяву про переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та виходити на роботу.

За такою ж схемою працівниця має право звільнятися з власної ініціативи, перебуваючи у щорічній відпустці або додатковій відпустці у зв’язку із навчанням, відпустці без збереження заробітної плати тощо.

У цьому випадку у табелі обліку використання робочого часу в день звільнення працівнику зазначають буквений або цифровий код, передбачений для відповідного виду відпустки.

Отже, працівницю можна звільнити за її заявою 27.06.2019 р. При цьому це не буде її робочий день і не потрібно його оплачувати. 

Порядок звільнення аналогічний як і інших працівників. Працівниця пише заяву, а роботодавець на підставі заяви видає наказ про звільнення.

Автор: Галина Казначей

Джерело «Дебет-Кредит»