Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як повернути помилково сплачені кошти на депозитний рахунок 3734?

Головне управління ДФС у Київській області звертає увагу платників податків, що у разі помилкової сплати коштів на депозитний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС для зарахування авансових платежів (передоплати), що вноситься підприємствами до/або під час митного оформлення, вони мають змогу повернути такі кошти, відповідно до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017  № 643.

Пункт1 розд.ІІ Порядку №643 передбачає, що платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я митниці ДФС у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, та з відповідного банківського балансового рахунку 2603«Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності»,відкритого на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку.

Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві платником податків вказуються:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові й реєстраційний номер облікової картки платника податків у ДРФО, або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) сума коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;

б) для виплати готівкою (уразі, якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою.