Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за пп. 184.7 ПКУ?

ТзОВ на загальній системі має оподатковувані та звільнені від ПДВ операції за пп. 197.1.25 ПКУ. У 2005 р. придбано приміщення за 40072 грн (в т.ч. ПДВ 6678,67 грн). Відшкодовано ПДВ в сумі 1995,58 грн – решту включено до первісної вартості. З 01.04.2020 р. ТзОВ хоче перейти на ЄП за ставкою 5% (ІІІ група). Як нарахувати ПДВ за пп. 184.7 ПКУ?

Нормами пп. 184.7 ПКУ передбачено: якщо товари/послуги, необоротні активи, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити за ними податкові зобов'язання, виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів.

Щодо порядку нарахування при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань з ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у разі, якщо за ними попередньо були нараховані податкові зобов'язання згідно з пп. 199.1 ПКУ, ДПС в ІПК від 14.05.2019 р. № 2156/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомляє таке:

У разі, якщо платником податку за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними для використання одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пп. 199.1 ПКУ, то при анулюванні реєстрації такого платника податку податкові зобов'язання з ПДВ, передбачені пп. 184.7 ПКУ, нараховуються лише виходячи з частини вартості таких товарів/послуг, необоротних активів, за якою не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пп. 199.1 ПКУ.

При цьому відповідно до абз. 2 пп. 188.1 ПКУ база оподаткування необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Отже, в ситуації, що розглядається, податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються частину на балансової (залишкової) вартості виробничого приміщення (придбаного у 2005 р.) за даними бухгалтерського обліку.

З метою визначення суми податкового зобов’язання, на нашу думку, необхідно скласти розрахунок щодо визначення частки балансової (залишкової) вартості виробничого приміщення, на суму якої необхідно нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з коефіцієнту розподілу, що застосовувався при придбанні приміщення у 2005 році.

Автор: Бондаренко Олена
Джерело: «Дебет-Кредит»