Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Які форми фінансової звітності подавати з декларацією з прибутку? Консультує ДФС

Згідно з роз'ясненням ДФС у Тернопільській області: 

1. Платники податку на прибуток (крім суб’єктів мікропідприємств, малого підприємництва, неприбуткових установ та організацій, представництв іноземних суб’єктів господарювання)

Разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подають квартальну фінансову звітність, складену за національними чи міжнародними стандартами, яка включає: Баланс та Звіт про фінансові результати.

До річної податкової декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№1-5).

2. Платники податку на прибуток – суб’єкти мікропідприємств, малого підприємництва, представництвами іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами

Разом з квартальною або річною податковою декларацією подається скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м, ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс)).

3. Банки

Разом з податковою декларацією з податку на прибуток подають відповідну проміжну або річну фінансову звітність за формою, затвердженою постановою НБУ від 24.10.2011 року №373.

4. Неприбутковимі установи та організації

Подають разом зі звітом  Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№1-5). Це не стосується неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ. Вони подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м, ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс)). 

5. Суб’єкти державного сектора

Разом зі звітом подають форми фінансової звітності у складі Балансу (форма №1-дс), Звіту про фінансові результати (форма №2-дс), Звіту про рух грошових коштів (форма №3-дс), Звіту про власний капітал (форма №4-дс), Приміток до річної фінансової звітності (форма №5-дс).