Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як директор-засновник може працювати без зарплати?

На ТОВ директор є засновником (96%), працює як найманий працівник та є пенсіонером. На даний час хоче залишитися директором, але виконувати його функції (без збереження ЗП). Як діяти: звільнити як найманого працівника з записом у трудову книжку? Чи потрібно подавати дані до реєстратора? Чи можна йому нараховувати добові?

ГКУ надає власнику підприємства право самостійно здійснювати управління підприємством, якщо це передбачено установчими документами.

Слід розуміти, що юридично засновник виконує не обов’язки директора підприємства, а лише покладені на нього певні управлінські функції. І це головна його відмінність від директора — найманого працівника.

Виконання засновником обов’язків директора визначено такими нормами законодавства:

  1. ч. 2 ст. 65 та ч. 4 ст. 128 ГКУ, відповідно до якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів;
  2. ч. 3 та ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік, відповідно до якої вести бухоблік, а отже, підписувати фінансову, податкову та іншу звітність має право засновник;
  3. п. 48.5.1 ПКУ, відповідно до якої власнок може підписувати податкову декларація сам.

Укладати трудовий договір із директором-засновником не потрібно.

Якщо такого договору нема, то нема й обов’язку нараховувати або виплачувати засновнику заробітну плату. Тим більше жодна законодавча норма не зобов’язує власника підприємства укладати угоди з самим собою, в т. ч. і трудовий договір.

Оскільки згідно із законодавством трудові відносини передбачають оплату працю найманого працівника, то при оформленні повноважень засновника як директора питання про оплату його праці не ставиться.

Юридично правильне оформлення виконання засновником функцій директора

1) У статуті підприємства слід зазначити порядок управління підприємством засновником (без оформлення із ним трудових відносин). Таке право засновника необхідно оформити рішенням загальних зборів (або рішенням засновника, якщо він один), в якому потрібно передбачити пункт, що дозволяє виконувати управління підприємством одному з його учасників.

При цьому на директора-засновника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і йому не нараховується винагорода за виконання представницьких функцій.

У протоколі рішення загальних зборів та статуті підприємства обов’язково необхідно вказати, що:

  1. керівник може діяти від імені підприємства без довіреності,
  2. із керівником не укладається трудовий договір,
  3. керівник не отримує винагороди за виконання своїх обов’язків.

Якщо таких положень у статуті підприємства немає, слід унести зміни до нього рішенням загальних зборів, оформленим протоколом, та подати зміни до державного реєстратора.

2)  Не потрібно видавати наказ (розпорядження) про призначення засновника на посаду директора, робити запис у трудовій книжці, повідомляти територіальні органи ДПС про початок роботи на посаді директора. Варто пам’ятати про головний принцип роботи директора-засновника — він виконує управлінські повноваження, а не трудові. Не слід давати контролюючим органам зайвий привід визнати діяльність директора-засновника виконанням трудових обов’язків, за що передбачено оплату праці та, відповідно, сплату зборів та податків.

3) На директора-засновника недоцільно розробляти посадову інструкцію, оформляти службові відрядження, відпустки, компенсувати йому витрати, оплачувати листки непрацездатності. Все це лише підтвердить перебування директора-засновника у трудових відносинах із підприємством.

Отже, відповідаємо на запитання:

  1. Чи звільняти як найманого працівника з записом у трудову книжку?

Так, директора слід звільнити з дотриманням усіх норм чинного законодавства, а саме провівши з ним остаточні розрахунки згідно з ст. 116 КЗпП і, звісно, із записом у трудову книжку про звільнення.

  1. Чи потрібно подавати дані до реєстратора?

Так. Слід подавати інформацію держреєстратору.

3. Директор постійно їздить у відрядження, як тут бути? Чи можна йому нараховувати добові?

На директора-засновника недоцільно оформляти службові відрядження, відпустки, компенсувати йому витрати. Все це лише підтвердить перебування директора-засновника у трудових відносинах із підприємством.

Ще раз наголосимо, якщо засновник, який одночасно був директором звільняється з посади директора, то він вже не може виконувати трудові функції, а лише управлінські.

Автор: Галина Казначей
Джерело: «Дебет-Кредит»