Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як дані про фізосіб, що працюють за договорами ЦПХ, відображаються у звіті з ЄСВ?

ДФСУ у підкатегорії 301.06.01 ресурсу «ЗІР» зазначила, що показник «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру» зазначається в основних реквізитах заголовної частини таблиці 1 додатка 4 звіту з ЄСВ та включає в себе кількість фізичних осіб (у тому числі й найманих працівників), які виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами і яким було нараховано винагороду.

Відповідно до п. 8 розд. ІV Порядку №435, таблиця 5 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» додатка 4 звіту з ЄСВ призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб та подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду, зокрема, було укладено або розірвано цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з ЄДР із застрахованою особою.

Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» додатка 4 до Порядку №435 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. 

Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку №435 (п. 9 розд. IV Порядку №435).

Так, особам, які працюють за цивільно-правовими договорами присвоюється код категорії 26.

Значення графи 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця» таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 відповідає кількості календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), то значення графи 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. Однак, у разі наявності факту звільнення, показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

У таблиці 6 додатка 4 до Порядку №435 в реквізиті 15 заповнюється та зазначається кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах або відповідно до акту наданих послуг (залежно від виду цивільно-правового договору) і зазначається щомісячно незалежно від того, чи були нарахування.

Водночас для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які такий дохід нараховано (частина друга ст. 7 Закону №2464). 

Таким чином, при визначенні показника «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) задоговорами цивільно-правового характеру» таблиці 1 додатка 4 звіту з ЄСВ, враховуються особи, які уклали договори цивільно-правового характеру, починаючи з місяця укладання договору. 

При цьому даний показник заповнюється у всіх звітних місяцях, протягом дії договору ЦПХ, незважаючи на те, в якому місяці відбувається виплата винагороди за таким договором.