Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Витрати на транспортування продукції від постачальника: як обліковувати?

Підприємство має на балансі вантажний автомобіль, яким здійснюється транспортування товару від постачальника на склад підприємства. В подальшому дані товари реалізуються покупцям (покупці самостійно забирають товар). Чи можна витрати на транспортування віднести до витрат на збут?

Відповідно до п. 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Водночас, первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається, зокрема, з таких фактичних витрат (п. 9 П(С)БО 9):

  1. суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
  2. транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

Окрім цього, у п. 19 П(С)БО 16  наведено перелік витрат, що пов’язані з реалізацією продукції (товарів) і включаються до складу витрат на збут. Зокрема, це:

  1. витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
  2. витрати на передпродажну підготовку товарів;
  3. витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
  4. витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
  5. витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства.

Тобто до витрат на збут потрапляють виключно витрати на доставку продукції покупцям (при цьому це повинно бути передбачено договором поставки з покупцями).

Зважаючи на те, що підприємство несе витрати на транспортування продукції саме від постачальника на власні склади і не здійснює транспортування продукції покупцям, то витрати понесені на таке транспортування, обліковуються за приписами п. 9 П(С)БО 9.

Віднесення таких витрат до витрат на збут є порушенням правил ведення бухобліку, оскільки П(С)БО застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юрособами незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ).

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»