Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Використання запасних частин: відображення в бухобліку

Як відобразити в обліку заміну старих запчастин на нові? Чи потрібно оприбутковувати старі запчастини?

Придбані автозапчастини обліковуються на субрахунку 207 «Запасні частини». На цьому рахунку вони обліковуються до того моменту, поки їх не буде використано (тобто встановлено) на відповідний об’єкт ОЗ. При цьому облік їх списання буде залежати від характеру ремонту:

  1. або це поточний ремонт (тобто заміна запчастин здійснюється з метою підтримання об’єкта ОЗ в поточному робочому стані);
  2. або це модернізація (поліпшення). При цьому, заміна запчастин здійснюється з там розрахунком, що це збільшить економічні вигоди від використання такого об’єкту основних засобів;

Витрати на запчастини — як витрати на підтримання об'єкта ОЗ у робочому стані — списують до витрат у звітному періоді понесення (капіталізацію витрат не здійснюють) (п. 15 П(С)БО 7). Тобто встановили запчастину – списали її з обліку на витрати. Залежно від того, з якою метою використовують ОЗ, визначається стаття витрат у бухобліку (Дт 23, 91-94).

А ось у разі, якщо така заміна має характер модернізації, то відповідно до п. 14 П(С)БО  7, первісна вартість поліпшених ОЗ буде збільшуватися на суму витрат, пов’язаних з таким поліпшенням.

Витрати на поліпшення ОЗ спочатку накопичуються за дебетом субрахунків 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Після того, як роботи з поліпшення завершено, витрати списуються на збільшення первісної вартості ОЗ такими записами: Дт рахунків 10 «Основні засоби» або 11 «Інші необоротні матеріальні активи» Кт субрахунків 151, 152, 153.

Поліпшення ОЗ слід також відображати на позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Збільшення залишку на цьому рахунку відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів. А ось на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції залишок на цьому рахунку зменшується, зокрема, на поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) ОЗ.

Старі запчастини

Якщо старі запчастини подальшому використанню або продажу не підлягають (є несправними), то відповідно жодних облікових наслідків щодо них не виникає (при цьому, якщо такі запасні частини використовувалися для підтримання об’єкту ОЗ в поточному стані, вони повинні були бути списані на витрати в момент встановлення). А ось, якщо такі запасні частини мають економічні вигоди для підприємства (наприклад, з метою продажу як металобрухт), то їх необхідно відповідним чином оприбуткувати як корисні залишки. Вартість таких оприбуткованих запчастин відображається за кредитом рахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та дебетом рахунку 209 «Інші матеріали».

Автор: Горбовцов Станіслав
Джерело «Дебет-Кредит»