Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Використання єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ: аналіз порядку

Нагадаємо, що 28 жовтня 2019 року Президент В. Зеленський підписав Закон №190-IX. За ним платники податків  з 1 січня 2021 року за бажанням зможуть сплачувати ЄСВ та податки на єдиний рахунок. 

16 квітня 2020 року повернуто з підписом Президента Закон від 13.04.2020 р. №559-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". 17 квітня цей закон був опублікований в "Голосі України" №67(7324).

А 29 квітня 2020 року Уряд затвердив своєю Постановою №321 порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, ЄСВ та інших платежів, які контролюються ДПС. Цей порядок теж діятиме з 01.01.2021 р.

Для яких платежів єдиний рахунок не буде використовуватись?

За Законом №190 єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати:

  1. грошових зобов’язань та/або податкового боргу з ПДВ,
  2. акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового,
  3. частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

А ось решта податків, зборів, передбачених ПКУ, та ЄСВ можна буде платити за допомогою єдиного рахунку.  Хоча, як ми вже зазначили вище, це не буде обов’язковим і ті, кому ця новація не до вподоби, зможуть застосовувати існуючий спосіб сплати цих платежів і надалі. Ті ж, кому ця новація подобається, зможуть нею скористатися, якщо користуються Електронним кабінетом платника податків.

Відкриття єдиного рахунку

Слід зазначити, що оскільки це єдиний рахунок для всіх платників, то відкриватиметься він не за заявою платника і не окремо для кожного, а на підставі Закону №190 для всіх. Зробить це Казначейство і це буде рахунок на ім’я ДПС.

Щоб мати можливість сплачувати податки, збори та ЄСВ на цей рахунок, платник має повідомити про це податківців. А якщо потім передумає і вирішить сплачувати по-старому, платник має повідомити податківців про відмову.

Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через Електронний кабінет.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Якщо платник – юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом окремо.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

На підставі повідомлення про використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

На підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка ДПС не пізніше наступного робочого дня після подання платником зазначеного повідомлення вносить до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, інформацію про виключення такого платника з реєстру з 1 січня календарного року, що настає за роком, в якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

Отже, податківці будуть вести реєстр тих, хто користується єдиним рахунком (або користувався, а потім відмовився від цього). Інформація з цього реєстру (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи),  буде доступною на офіційному вебпорталі ДПС.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку буде доступна платнику в Електронному кабінеті.

Увага! Під час використання платником єдиного рахунка, такий платник не матиме права сплачувати кошти по-старому, тобто, на інші рахунки, відкриті Казначейством для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, ЄСВ та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Кошти, які сплачені на інші рахунки у цьому випадку вважатимуться помилково сплаченими та підлягають поверненню платнику. Порядок повернення цих коштів прописано у ст. 43 ПКУ.

І навпаки, якщо на єдиний рахунок надійшли кошти від платника, не включеного до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, та/або ДПС не може ідентифікувати платника з інформації про рух коштів на єдиному рахунку, такі кошти будуть повертатися ДПС на рахунок платника, відкритий в установі банку, через який здійснено таке зарахування. Зазначені кошти не вважатимуться зарахованими на єдиний рахунок та не підлягатимуть відображенню в єдиній картці платника.

Як можна буде поповнювати єдиний рахунок?

Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, ЄСВ та інших платежів на єдиний рахунок у національній валюті зараховуватимуться:

  1. кошти, сплачені платником з поточного рахунка в установі банку;
  2. кошти, стягнуті з поточного рахунка платника в установі банку органами ДПС;
  3. кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним внеском та іншими платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, що надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;
  4. помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу;
  5. помилково сплачені суми ЄСВ.

Зверніть увагу! Для зарахування коштів на єдиний рахунок зі свого поточного рахунку в банку платник заповнює розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку № 666. Тобто, платіжне доручення. Поки що в цей порядок змін не вносилося. Проте до кінця року ще є час, тож, почекаємо і ще повернемось наприкінці 2020 року до цієї теми.

А далі з єдиного рахунка кошти перераховуються:

  1. на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на не бюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування ЄСВ;
  2. на поточний рахунок платника в установі банку — помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному ст. 43 Кодексу, та помилково сплачені суми ЄСВ.

Про зарахування коштів на єдиний рахунок та перерахування з єдиного рахунка Казначейство буде надавати ДПС інформацію про рух коштів на єдиному рахунку.

На підставі інформації про рух коштів на єдиному рахунку ДПС відображатиме ці кошти в єдиній картці платника у режимі реального часу, але не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від Казначейства.

Якщо у платіжному дорученні виявлено помилку

У разі виявлення помилок чи розбіжностей у зазначеній платником податків інформації у розрахунковому документі на зарахування коштів на єдиний рахунок, такі кошти теж вважатимуться помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями. ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування таких коштів на єдиний рахунок надсилатиме платнику через Електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом.

Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання від ДПС такого повідомлення визначатиме через Електронний кабінет належність платежу відповідному одержувачу. Скоріш за все, для цього у Е-кабінеті з’явиться відповідний функціонал у стані розрахунків з бюджетом. Про що ми, як тільки з’явиться така інформація від ДПС, обов’язково повідомимо!

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу відповідному одержувачу, це зробить сама ДПС. І зверніть увагу, як суми такого помилкового платежу включатимуться  ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати. Тобто, така невизначена сума піде на погашення того платежу, який буде наступним по строку сплати. 

Але такий механізм спрямування податківцями невизначених коштів не позбавляє платника права на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ.

Тож, платнику податків після сплати податків та ЄСВ слід буде кожного разу наступного дня переглядати в Електронному кабінеті, чи зараховані сплачені кошти правильно.

Автор: Русанова Ганна
Джерело: «Дебет-Кредит»