Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Відпустка з 1 числа місяця: як виплатити відпускні?

За українським законодавством, а саме згідно з ст. 21 Закону про відпустки, зарплата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. При цьому немає сталої думки про те, які дні слід враховувати – робочі чи календарні. На нашу думку, слід враховувати календарні дні, тому що робочі графіки працівників можуть бути різними. Отже, в даному випадку слід виплатити відпускні не пізніше ніж 27 листопада, при цьому три дні до початку відпуски – це 28, 29, 30 листопада. Оскільки листопад входить до розрахункового періоду, то для розрахунку відпускних необхідні дані за листопад, які станом на 27 листопада ще не сформовані.

Відповідно до п. 2 Порядку № 100  для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

У даному випадку розрахунковим періодом є період з грудня 2016 р. по листопад 2017 р. Якщо на дату розрахунку відпускних ще немає оперативних даних щодо заробітку за листопад 2017 р., то його можна замінити листопадом 2016 р., який безпосередньо передує розрахунковом періоду. У такому разі розрахунковий період буде з листопада 2016 р. по жовтень 2017 р.

Крім цього, звертаємо увагу на міжнародне законодавство з питань оплачуваних відпусток. Відповідно до ст. 8-1 КЗпП, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, у яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

У 1991 році Україна ратифікувала  Конвенцію про оплачувані відпустки №132.

Згідно з п. 2 ст. 7 Конвенції №132, суми,  що  належать до виплати згідно з п. 1 цієї статті (в даному випадку це відпускні, розраховані згідно Порядку №100), виплачуються зацікавленій особі (працівнику) до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця. Таку угоду можна оформити у вигляді заяв працівників на ім’я керівника підприємства, у яких працівники можуть попросити виплатити їм відпускні у звичайний строк виплати зарплати або в інший строк, прийнятний для сторін. 

Джерело:«Дебет-Кредит»