Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

В які строки та як виплачувати зарплату - позиція Держпраці та Мінсоцполітики

Коментар до листів Держпраці від 25.07.2018 р. № 5870/4/4.1-ДП-18 та Мінсоцполітики від 23.07.2018р. № 1305/0/101-18/28

Мінсоцполітики та Держпраці у своїх роз’ясненнях ґрунтувалися на ст. 115 КЗпП. За цією нормою заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, але з урахуванням встановлених особливостей щодо виплати. А саме:

  1. не рідше двох разів на місяць;
  2. проміжок часу для виплати не може перевищувати шістнадцяти календарних днів;
  3. не пізніше семи днів після закінчення періоду здійснення виплати.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Мінсоцполітики у своєму роз’ясненні вважає, що  за зазначеними нормами підприємство може виплачувати заробітну плату і 3 рази на місяць.

Але в його роз’ясненні не наводиться приклад для виплати зарплати три рази на місяць. А от для двох разів приклад є: «Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31). Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число. Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.»

 

Щодо розміру заробітної плати за першу половину місяця Держпраці та Мінсоцополітики теж мають однакову думку. Цей розмір визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Фахівці обох органів влади підкреслили, що  правових підстав для перенесення строків виплати заробітної плати в наступні періоди немає. Тож незалежно від того, в які строки виплачувалася зарплата за поточний місяць з урахуванням перенесення днів виплати, у наступному місяці виплачувати зарплату слід за встановленими на підприємстві строками.

Нагадуємо, що за порушення строку виплати зарплати не більше як за один місяць при перевірці на роботодавця чекатиме штраф у розмірі 3723 грн (1 мінзарплата). А от за таке порушення понад один місяць  штраф буде становити 11169 грн. Виплата зарплати один раз на місяць обернеться для роботодавця штрафом тільки у розмірі 3723 грн. 

Автор:Галина Казначей
Джерело«Дебет-Кредит»